Dagens köpkandidat ger meravkastning

Dagens köpkandidat ger positiv absolut avkastning och meravkastning. Det visar en ny rapport från Investtech, Dagens köpkandidat 2003-2012.

Investtech har analyserat utfallet för dagens köpkandidat, som väljs ut automatiskt av Investtechs datamaskiner. Dagens köpkandidat är en aktie som analyseras på medellång sikt, 1-6 månader. Mellan 2003 och 2012 har över 2 000 dagens köpkandidat valts ut.

Rapporten visar att dagens köpkandidat har gett en absolut avkastning efter en månad på 2,3 procent och en meravkastning på 1,4 procent jämfört med OMXS-index. Dagens köpkandidat har alltså gett positiv avkastning och högre avkastning än Stockholmsbörsen som helhet.

Avkastning för Investtechs Dagens köpskandidat 2003 till 2012. Absolut och relativ avkastning jämfört med OMXS-index, på dags-, vecko-, månads- och kvartalsbasis.

 

Hur kan man använda Dagens köpkandidat?

En portfölj med 5-10 aktier ger en god riskspridning med tanke på enskilda bolag och sektorer. Samtidigt är det lagom många för att kunna fokusera och sköta sina innehav.

En strategi är att köpa dagens köpkandidat 5-10 dagar i rad. Behålla aktien i en månad. Och därefter byta ut mot 5-10 nya dagens köpkandidat. Då byts portföljen ut 12 gånger under ett år. Statistiskt sett ska det efter varje månad ge en avkastning på 2,3 procent minus omkostnader.

Rapporten visar att aktiekursen i genomsnitt stiger med 0,3 procent första dagen. Därefter är uppgången liten under första veckan. Sedan stiger aktierna bra den följande månaden. Därmed ser det ut som om man inte ska förhasta sig med att köpa en aktie utan hellre använda tid och försöka få en bra ingångskurs.

Strategin ger en helt mekaniserad handelsstrategi. Det tas inte hänsyn til säljsignaler som kan komma. Om man är en aktiv investerare bör man övervaka portföljaktierna dagligen eller veckovis för att värdera försäljning av aktier som enligt Investtechs analyser ger säljsignaler.

För att få samma utfall som det statistiska genomsnittsresultatet måste man applicera strategin över en lång tid. Resultaten kommer att variera mycket från gång till gång och från år till år. Man måste vara förberedd på att strategin kan ge negativ absolut och relativ avkastning under vissa perioder.

Läs hela rapporten: Dagens köpkandidat 2003-2012.

 

Verfasst von

Jonas Cho Walsgård
Analyst
Investtech

Dagens köpkandidat publicerad i Investtechs AnalysNytt i november:

20121101 SOBI
20121102 AFB
20121105 LUPE
20121106 AOI
20121107 AXFO
20121108 NOBI
20121109 AAK
20121112 SHBA
20121113 SNM

 

"Investtech analysiert die Psychologie des Marktes und macht Ihnen täglich konkrete Tradingvorschläge."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Die Anlageempfehlungen werden von Investtech.com AS ("Investtech") ausgearbeitet. Investtech übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der jeweiligen Analyse. Ein etwaiges Engagement aufgrund der aus den Analysen resultierenden Empfehlungen/Signale erfolgt zur Gänze für Rechnung und Risiko des Anlegers. Investtech haftet nicht für Verluste, die sich direkt oder indirekt infolge der Nutzung von Investtechs Analysen ergeben. Angaben zu etwaigen Interessenkonflikten gehen stets aus der Anlageempfehlung hervor. Weitere Informationen zu Investtechs Analysen finden Sie unter disclaimer.


Die Anlageempfehlungen werden von Investtech.com AS ("Investtech") ausgearbeitet. Investtech übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der jeweiligen Analyse. Ein etwaiges Engagement aufgrund der aus den Analysen resultierenden Empfehlungen/Signale erfolgt zur Gänze für Rechnung und Risiko des Anlegers. Investtech haftet nicht für Verluste, die sich direkt oder indirekt infolge der Nutzung von Investtechs Analysen ergeben. Angaben zu etwaigen Interessenkonflikten gehen stets aus der Anlageempfehlung hervor. Weitere Informationen zu Investtechs Analysen finden Sie unter disclaimer.

Titlex

OK