Dobbelt bund- og dobbelt top-formationer er lidt forudsigelige på mellemlangt sigt

Publiceret 13.02.2017

Dobbelt bund- og dobbelt top-formationer på Investtechs mellemlange charts er lidt forudsigelige. Det viser en forskningsrapport fra Investtech baseret på 19 år med data fra Oslo Børs.

En dobbelt top-formation er en topformation, der markerer slutningen på en opgangsperiode. Formationen består af to toppe, som er omtrent lige brede og lige høje - se figur 1. Når en dobbelt top-formation dannes, er det en reaktion på, at pessimismen hos investorerne er øgende, og at aktien indleder en faldende trend. Dobbelt top-formationer bruges særligt til at forudsige drejninger i langsigtede markedstrender, men anvendes også på kortere sigt.

Formationen findes i en omvendt version: dobbelt bund-formation - se figur 2. Dette er en bundformation, der markerer slutningen på en nedgangsperiode. En dobbelt bund-formation signalerer, at optimismen hos investorerne er øgende, og at aktien indleder en stigende trend.

Dobbel bunn-formasjon selg

Figur 1: Salgssignal fra dobbelt top-formation.

Dobbel bunn-formasjon kjøp

Figur 2: Købssignal fra dobbelt bund-formation.

I teknisk analyse-terminologi siger vi, at brud på en dobbelt top-formation udløser et salgssignal. Tilsvarende vil et brud på en dobbelt bund-formation udløse et købssignal. Forskningschef Geir Linløkken i Investtech har undersøgt hvilke kursbevægelser, der er fulgt efter henholdsvis købssignaler og salgssignaler fra dobbelt bund- og dobbelt top-formationer på Oslo Børs over en periode på 19 år fra 1996 til 2014.

Tilsammen identificerede Investtechs datamaskiner 653 købssignaler og 744 salgssignaler i perioden.


Figur 3: Kursudvikling ved købssignaler fra dobbelt bund-formationer og salgssignaler fra dobbelt top-formationer på Oslo Børs identificeret af Investtechs automatiske algoritmer på mellemlange kursgrafer. Klik på figuren for større version.

Grafen viser den gennemsnitlige kursudvikling 66 dage efter købssignaler fra dobbelt bund-formationer og salgssignaler fra dobbelt top-formationer. Signalerne udløses på dag 0. Kun dage, hvor børsen er åben, indgår, således at 66 dage svarer til cirka tre måneder. Købssignaler er den blå kurve og salgssignaler den røde. Det skraverede område angiver standardafvigelsen til beregningerne. Referenceindekset er den sorte linje.

Figur 3 viser, at både købs- og salgssignalerne har været efterfulgt af en kursudvikling på linje med gennemsnitlig børsudvikling. Der er nogle afvigelser, men disse går i samme retning, både hvad angår købssignalerne, og hvad angår salgssignalerne - og det er ikke-signifikant, hvis vi tilføjer statistisk T-værdi som grundlag. Fra tidligere undersøgelser har vi resultater, der indikerer, at dobbelt top- og dobbelt bund-formationer giver en god forudsigelighed på længere sigt. Resultaterne indikerer, at sådanne formationer dermed egner sig bedre på langsigtede grafer end på kortsigtede.

Du finder flere resultater og detaljer i forskningsrapporten.
Klik her for at læse forskningsrapporten (på norsk).

Keywords: Buy signal,dobbelt bund-formation,dobbelt top-formation,Købssignal,oslo børs,Salgssignal,Sell signal,statistics,statistikk.

Skrevet af

Geir Linløkken
Forsknings- og analysechef
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og giver dig konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK