Kortsigtede dobbelt bund- og dobbelt top-formationer udvikler sig modsat af, hvad teknisk analyseteori siger

Publicered d. 13.06.2017

Kortsigtede dobbelt bund- og dobbelt top-formationer udvikler sig modsat af, hvad teknisk analyseteori siger. Det viser en forskningsrapport fra Investtech baseret på 19 år med data fra Oslo Børs. Resultaterne indikerer, at klassisk teori inden for teknisk analyse bør revurderes.

En dobbelt top-formation er en topformation, der markerer slutningen på en opgangsperiode. Formationen består af to toppe, der er omtrent lige brede og lige høje - se figur 1. Når en dobbelt top-formation dannes, genspejler det, at pessimismen hos investorerne er stigende, og at aktien indleder en faldende trend. Dobbelt top-formationer bruges specielt for at forudsige vendinger i langsigtede markedstrender, men anvendes også på kortere sigt.

Formationen findes i en omvendt version, dobbelt bund-formation - se figur 2. Dette er en bundformation, der markerer slutningen på en nedgangsperiode. En dobbelt bund-formation signalerer, at optimismen hos investorerne er stigende, og at aktien indleder en stigende trend.

Dobbel bunn-formasjon selg

Figur 1: Salgssignal fra dobbelt top-formation.

Dobbel bunn-formasjon kjøp

Figur 2: Købssignal fra dobbelt bund-formation.

I teknisk analyse-terminologi siger vi, at brud på en dobbelt top-formation udløser et salgssignal. Tilsvarende vil et brud på en dobbelt bund-formation udløse et købssignal. Forskningschef Geir Linløkken hos Investtech har undersøgt hvilke kursbevægelser, der er fulgt efter henholdsvis købssignaler og salgssignaler fra dobbelt bund- og dobbelt top-formationer på Oslo Børs over en periode på 19 år fra 1996 til 2014.

Tilsammen identificerede Investtechs datamaskiner 796 købssignaler og 908 salgssignaler i perioden.


Figur 3: Kursudvikling ved købssignaler fra dobbelt bund-formationer og salgssignaler fra dobbelt top-formationer på Oslo Børs identificeret af Investtechs automatiske algoritmer på kortsigtede kursgrafer. Klik på figuren for større version.

Grafen viser den gennemsnitlige kursudvikling 66 dage efter købssignaler fra dobbelt bund-formationer og salgssignaler fra dobbelt top-formationer. Signalerne udløses på dag 0. Kun dage, hvor børsen er åben, indgår, således at 66 dage svarer til cirka tre måneder. Købssignaler er den blå kurve og salgssignaler den røde. Det skraverede område angiver standardafvigelsen til beregningerne. Referenceindekset er den sorte linje.

Figur 3 viser, at aktierne med købssignaler fra kortsigtede dobbelt bund-formationer i gennemsnit udvikler sig svagere end det gennemsnitlige referenceindeks efter signalerne. Efter en måned havde de en mindreafkastning på 1,9 procentpoint stigende til 3,1 procentpoint efter tre måneder. Aktierne med salgssignaler fra kortsigtede dobbelt top-formationer udvikler sig i gennemsnit stærkere end det gennemsnitlige referenceindeks efter signalerne. Efter en måned havde de en merafkastning på 0,5 procentpoint stigende til 1,5 procentpoint efter tre måneder.

Vi har fået resultaterne, der er modsat af, hvad teknisk analyseteori siger. Salgssignalerne har givet en kursopgang og merafkastning mod referenceindekset. Købssignalerne har givet en mindreafkastning mod referenceindekset.

Vi understreger, at resultaterne gælder for kortsigtede formationer identificeret på Investtechs kortsigtede kursgrafer. For langsigtede formationer har vi resultater, der langt hen ad vejen bekræfter teorien. Det synes dermed som om, at kursformationernes længde er en vigtig faktor for deres forudsigende egenskaber.

Du finder flere resultater og detaljer i forskningsrapporten.
Klik her for at læse forskningsrapporten (på norsk).

 

Keywords: Buy signal,dobbelt bund-formation,dobbelt top-formation,kort sikt,Købssignal,oslo børs,Salgssignal,Sell signal,statistics,statistik.

Skrevet af

Geir Linløkken
Forsknings- og analysechef
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og giver dig konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK