Aktier, som ligger i stigende trend, har givet merafkast i Norden

Publiceret 11.03.2019

Aktier med købssignal fra stigende trend er i gennemsnit efter tre måneder steget 4,9 %, mens aktier med salgssignal fra faldende trend er steget 0,6 %. Det viser en forskningsrapport fra Investtech baseret på 23 år med data fra Oslo Børs og 16 år med data fra Sverige, Danmark og Finland.

Trender er noget af det mest centrale inden for teknisk analyse. De er visuelle og intuitive, og de beskriver i hvilken retning en aktie eller markedet bevæger sig i. En stigende trend indikerer en vedvarende og øgende optimisme blandt investorerne, ofte som et resultat af en strøm af positive nyheder omkring aktien.

For at identificere en trend, må man studere kursbevægelserne. Kursen bevæger sig sjældent i en lige linje, men mere som en serie bestående af toppe og bunde. Hvis man kan trække en lige linje gennem to eller flere stigende bunde, har man støttelinjen i en stigende trend, se figur 1. Derefter trækker man en linje parallelt med støttelinjen gennem de stigende toppe. Denne linje kaldes trendens modstandslinje, og støtte- og modstandslinjen udgør tilsammen trenden, se figur 2.

Figur 1. Støttelinjen i en stigende trend.

Figur 2. Stigende trend med støttelinje og modstandslinje.

Tilsvarende har man en faldende trend, hvis man kan trække en lige linje gennem to eller flere faldende toppe, og tilpasse en parallel linje til denne gennem faldende bunde.

Mange investorer identificerer trender ved at studere grafer og tegne trendlinjer ind i hånden. En sådan metode har den svaghed, at den er subjektiv, sådan at man gerne kun ser de trender, man ønsker at se, og som måske passer til ens egne underbevidste præferencer, samt at den er meget tidskrævende. Investtech har udviklet automatiske algoritmer til trendidentifikation. Disse finder for hver dag den "bedste" trend i grafen, hvor blandt andet trendens tæthed og antal punkter nær gulv og loft indgår som kriterier. I en Investtech-graf på mellemlangt sigt, med 18 måneders historik, vurderes cirka 80.000 forskellige trendalternativer hver dag. Disse tilegnes en score, og den med højeste score bliver valgt.

Analytiker Asbjørn Taugbøl hos Investtech har undersøgt hvilke kursbevægelser, der er fulgt efter købssignaler og salgssignaler fra henholdsvis stigende og faldende trender på børserne i Norge, Sverige, Danmark og Finland siden henholdsvis 1996, 2003, 2005 og 2007.

Tilsammen identificerede Investtechs datamaskiner 45.958 købssignaler og 26.943 salgssignaler i perioden.

Kursudviklingen de første 66 dage (3 måneder) efter trendsignaler i Norden:

Trend Danmark.

 

Trend Norge.

 

Trend Sverige.

 

Trend Finland.

 

Graferne viser den gennemsnitlige kursudvikling i kølvandet på købs- og salgssignaler fra henholdsvis stigende og faldende trend. Signalerne udløses på dag 0. Kun dage, hvor børsen er åben, indgår, således at 66 dage svarer til cirka tre måneder. Købssignaler er den blå kurve og salgssignaler den røde. Det skraverede område angiver standardafvigelsen til beregningerne. Gennemsnitlig referenceindeksudvikling er den sorte linje.

Resultaterne på de fire markeder er ganske ensartede. På alle markederne ser vi, at aktier i stigende trender stiger mere end referenceindekset, og at aktier i faldende trender klarer sig dårligere end referenceindekset.

Du finder flere resultater og detaljer i forskningsrapporten, som du kan læse her.

 

 

Keywords: faldende trend,h_TR,Købssignal,Norden,nordiske markeder,Salgssignal,stigende trend,Trend.

Skrevet af

Asbjørn Taugbøl
Analytiker
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og giver dig konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK