Investtech-forskning: Trendsignaler endnu bedre end teorien foreslår

Publiceret  03.06.2019

Stigende trender indikerer, at virksomheden er inde i en positiv udvikling og, at købsinteressen blandt investorer er øgende. Teknisk analyse-teori siger, at når kursen ligger nær modstanden ved loftet i trendkanalen, er downside til gulvet i kanalen stor, og aktien kan da få en nedgang på kort sigt. En ny forskningsrapport fra Investtech baseret på 23 år med data fra de nordiske markeder viser imidlertid, at det har givet en øget merafkastning desto højere i trendkanalen, aktien lå.

Trender er en af de allervigtigste indikatorer i teknisk analyse. I følge teknisk analyseteori vil aktier, som ligger i stigende trender, fortsætte med at stige, og aktier, som ligger i faldende trender, fortsætte med at falde. Forskning, som Investtech har lavet, viser, at dette stemmer.

Kurs nær taket i stigende trendTraditionel teori for teknisk analyse siger, at aktier, som ligger i en stigende trend, vil fortsætte op inden for trenden. Dette implicerer, at kursen, når den nærmer sig loftet i trendkanalen, vil vende ned for derefter at vende op igen, når den er faldet ned mod gulvet i trendkanalen. Vi ønskede at teste denne teori på historiske data for nordiske aktier.

Vi har studeret udviklingen for aktier noteret på børserne i Norge, Sverige, Danmark og Finland siden henholdsvis 1996, 2003, 2005 og 2007 og 2018 ud. I alt blev der identificeret 101 763 tilfælde, hvor en aktie havde en stigende trend på mellemlangt sigt. I disse trendkanaler har vi set på afkastningen som funktion af positionsværdien - altså kursens position langs den vertikale højde i trendkanalen.

Positionsværdien går fra 0 (ved gulvet i trendkanalen) til 100 (ved loftet i trendkanalen). Vi har også medregnet tilfælde, hvor kursen har vært under gulvet i trendkanalen, dvs. positionsværdi under 0 og over trendloftet, dvs. positionsværdi over 100.

Figuren under viser merafkastningen efter 1 måned (22 børsdage) mod gennemsnitlig børsudvikling som følge af positionsværdien for norske aktier. Hver søjle repræsenterer merafkastningen efter 22 dage for et interval af den vertikale trendposition. Fx viser den midterste søjle, at merafkastningen efter 22 dage var 1,4 procentpoint, når kursen på dag 0 lå mellem 40 og 60 procent af trendhøjden, dvs. midt i trendkanalen. Den sorte linje er en regressionslinje for merafkastningen som funktion af positionsværdien. Den røde linje viser gennemsnitlig merafkastning for alle aktier med stigende trend. Tallene i parentes nederst viser antal tilfælde, som er fundet i hvert interval.


Figur 1: Norge, merafkastning efter 22 dage. Farverne viser sammenhængen mellem, hvor i trendkanalen kursen har ligget og afkastningen de kommende 22 dage.

Aktier, som lå fra midten af trendhøjden og op til loftet af trenden, havde en merafkastning på cirka 1,6 procent - altså væsentlig bedre end aktier, som lå lavere i trenden.

Aktier, som er brudt op gennem loftet af trenden, med trendposition > 100, har fortsat stigningen med væsentlig merafkastning. Regressionslinjen viser, at merafkastningen øges betydeligt, når kursen ligger højere i trendkanalen.

Du finder flere resultater og detaljer i forskningsrapporten, som du kan læse her.

 

Skrevet af

Geir Linløkken
Forsknings- og analysechef
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og giver dig konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK