AnalysNytt

  • Marknadens bästa nyhetsbrev
  • Anpassat efter dina behov
  • Gratis på e-post var dag innan börsöppning

Få AnalysNytt:

E-post:

Gratis nyhetsbrev varje dag

Innehåll
Signaler
Alla indikatorer - Medellång sikt
OMX Stockholm Benchmar13 sep 2019
OMX Stockholm PI13 sep 2019
Autoliv SDB13 sep 2019
Castellum13 sep 2019
Intrum13 sep 2019
Kurser & event


Marknaden hade en positiv utveckling under fredagen, OMX Stockholm PI (OMXSPI) stängde på 629 punkter, vilket motsvarar en uppgång på 0.70%. Indexet bröt med det rekordnoteringen från 29 april och satte nytt all time high. För veckan som helhet visade index en uppgång på 2.6%. Indexet har därmed stigit för åttonde dagen i rad och den senaste månaden har indexet stigit hela 8.37%. Indexet utlöste en köpsignal vid brottet upp genom motstånden vid 626 punkter i en rektangelformation. En vidare uppgång till 682 punkter på åtta månader indikeras.

I dag visade 491 aktier en uppgång och 357 en nedgång. Det var 90 aktier som slutade på samma nivå som dagen innan och 53 var utan omsättning.

Totalt blev det under fredagen omsatt aktier och värdepapper för cirka 16.8 miljarder kronor.

ABB (ABB) slutade upp 0.46% till 197 kronor. Aktien har inte varit högre sedan oktober 2018. Aktien har därmed stigit sju av de senaste åtta dagarna. Det ser däremot inte så bra ut tekniskt sett. Aktien är trendmässigt negativ på medellång sikt, provar motstånd vid ca 197 kronor och en vidare nedgång indikeras.
Alfa Laval (ALFA) stannade på 197 kronor efter en svag uppgång på 1.15%. Det var den åttonde dagen i rad aktien steg och den senaste månaden har aktien stigit hela 17.96%. Tekniskt sett ser det däremot inte så bra ut. Aktien är trendmässigt negativ på medellång sikt, närmar sig motstånd vid ca 200 kronor och en vidare nedgång indikeras.
Atlas Copco A (ATCOA) slutade upp 1.96% till 317 kronor. Det var den åttonde dagen i rad aktien steg. Aktien har därmed stigit 3.12% efter köpsignalen från en rektangelformation för två dagar sedan.
Sandvik (SAND) stängde på 162 kronor efter en uppgång på 2.56%. Aktien har därmed stigit för femte dagen i rad och den senaste månaden har aktien stigit hela 23.23%. Det ser också bra ut tekniskt sett. Aktien har brutit upp igenom motstånd vid ca 160 kronor.
SSAB B (SSABB) gick upp 1.19% till en slutnotering på 27.27 kronor. Aktien har inte stannat på en högre kurs sedan 8 juli. Aktien har därmed stigit 17 av de senaste 21 dagarna och den senaste månaden har aktien stigit hela 28.33%. Det ser däremot inte så bra ut tekniskt sett. Aktien är trendmässigt negativ på medellång sikt och en vidare nedgång indikeras.

Närmast oförändrat på US 500 under fredagen
Marknaden utvecklades sidledes och S&P 500 (SP500) stängde på 3007 punkter (-0.07%). Veckan som helhet gav en uppgång på 1.0%.

Index
OMX Stockholm PI
   Köp
Investerare har över tid stadigt betalt allt högre priser för att köpa in sig i OMX Stockholm PI och indexet ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Indexet har brutit en rektangelformation. Etablerat genombrott av motståndet vid 626 punkter signalerar fortsatt uppgång till 682 punkter eller mer. Indexet har marginellt brutit upp genom motståndet vid cirka 627 punkter. Etablerat brott kommer att indikera vidare uppgång. Det kortsiktiga momentumet i indexet är starkt positivt, med RSI över 70. Det indikerar ökande optimism hos investerarna och ytterligare kursuppgång för OMX Stockholm PI. Speciellt i stora aktier har emellertid högt RSI varit ett tecken på att aktien är överköpt, och att det är fara för en reaktion ned. Indexet är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
S&P 500
   Svagt köp
Investerare har över tid stadigt betalt allt högre priser för att köpa in sig i S&P 500 och indexet ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att marknaden är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Indexet har stöd vid cirka 2930 punkter. RSI-kurvan visar en stigande trend, vilket understödjer den positiva trendbilden. Indexet är totalt sett tekniskt svagt positiv på medellång sikt.
Dagens aktie
Industrivärden A (INDUA) Kurs 224.60, 13 sep 2019
Investerare har över tid stadigt betalt allt högre priser för att köpa in sig i Industrivärden A och aktien ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Aktien gav också köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 208. Ger signal om vidare uppgång till 244 eller mer. Kursen har brutit motstånden vid 223 kronor i en rektangelformation, och fortsatt uppgång signaleras. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 222 kronor och vidare uppgång är därmed signalerad. RSI över 70 visar att momentum i aktien är starkt positivt på kort sikt. Investerare har stadigt gått upp i pris för att kunna köpa aktien, något som indikerar ökande optimism och att kursen skall fortsätta upp. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
Rekommendation: Köp
Modellportfölj, Stockholmsbörsen
Portfölj:1211.64
Ref.index:252.35
 Senaste vecka20192018
Portfölj   -4.03%   19.46%   -3.63%
Portfölj efter courtage   -4.09%   17.76%   -6.18%
OMX Stockholm Benchmark GI   3.08%   22.10%   -4.64%
Index senaste dag
AEX0.35%576.83
ATX0.00%3406.09
CAC400.22%5655.46
COMPX-0.22%8176.71
DAX0.47%12469
HEX0.12%9500.08
N1000.17%1093.59
OMXC25GI-0.11%1221.35
OMXSPI0.70%628.57
OSEBX0.64%888.32
PSI200.64%5048.89
TECDAX0.13%2872.07
UKX0.31%7367.46
EURUSD0.06%110.7469
CL (OIL)-0.44%54.85
Indexvärderingar
 KML
AEXpospospos
ATXneutralneutralneutral
CAC40pospospos
COMPXpospospos
DAXpospospos
HEXnegnegpos
N100pospospos
OMXC25GIneutralpospos
OMXSPIpospospos
OSEBXposnegneutral
PSI20posneutralneutral
TECDAXpospospos
UKXpospospos
EURUSDneutralnegneg
CL (OIL)negnegneutral

K: Kort sikt.    M: Medellång sikt.    L: Lång sikt.
Börsbarometern
Stockholmsbörsen - Medellång sikt
 
      
31% 46% 23%
 321 Köp
 476 Neutral
 241 Sälj
Håll koll på insiderna! Insiderköp i grönt och sälj i rött.
 
   Senaste månad:
   79% Köp
   474 Köp
   125 Sälj
Avbeställ AnalysNytt
Ansvarsfrånskrivelse Copyright © 2019 Investtech.com AS, Org nr 978 655 424 MVA


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

[ Gå tilbaka till standardinställningar för nyhetsbrevet ]

Personligt nyhetsbrev

Som abonnent hos Investtech kan du anpassa AnalysNytt efter ditt behov. Lägg in dina aktier, dina portföljer, osv., och få uppdateringar rätt i din inkorg. Ett personligt AnalysNytt är det bästa sättet att få en daglig översikt över marknaden och egna investeringar.
Om du på en sida ser denna knappen, kan du klicka på den och välja att lägga till en förenklad version av sidan som en liten box i AnalysNytt eller på startsidan.

Redigera AnalysNytt

Registrera dig som mottagare av AnalysNytt för att kunna redigera innehållet.

Anpassa AnalysNytt

Se hur du kan anpassa AnalysNytt till dina behov. 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK