Trendbibelen

Forskningsresultater - brud op og ned på trender

Aktier i stigende trender med brud op, er fortsat op - og det med en stærkere stigningstakt end tidligere. For aktier med brud ned gennem gulvet i faldende trend har den videre kursudvikling været stærkt negativ.

Forskningsresultater - brud op og ned på trender

Figur 1: Brud i trendretning. Gennemsnitlig kursudvikling ved aktier med brud op gennem taget i stigende trend og brud ned gennem gulvet i faldende trend på Investtechs mellemlange tekniske grafer. 

Figur 2: Brud mot trendretning. Gennemsnitlig kursudvikling ved aktier med brud ned gennem gulvet i stigende trend og brud op gennem taget i faldende trend på Investtechs mellemlange tekniske grafer. 

Relativ afkastning, stigende trender og brud Norge Sverige Danmark Finland Vægtet gennemsnit
Brud op på stigende trend 4,7 %p 2,8 %p 2,6 %p 1,1 %p 3,3 %p
Inde i stigende trend 2,3 %p 1,5 %p 2,3 %p 0,2 %p 1,8 %p
Brud ned på stigende trend 0,4 %p 0,4 %p 1,1 %p -0,6 %p 0,4 %p

Relativ afkastning, faldende trender og brud Norge Sverige Danmark Finland Vægtet gennemsnit
Brud ned på faldende trend -7,8 %p -6,3 %p -9,9 %p -5,6 %p -7,3 %p
Inde i faldende trend -3,2 %p -2,0 %p -4,9 %p -2,0 %p -2,8 %p
Brud op på faldende trend -0,2 %p 0,3 %p -1,1 %p 1,3 %p 0,0 %p

%p: procentpoint

Fra graferne og tabellerne herover ser vi, at aktier i stigende trender med brud op er fortsat op og det med en stigningstakt, der er stærkere end aktier, der ligger inde i stigende trend. Aktier, der er brudt ned fra stigende trend, er også fortsat op, men med en stigningstakt klart svagere end aktier inde i trend og lige knap over markedets udvikling.

For aktier med brud ned gennem gulvet i faldende trend, har den videre kursudvikling været stærkt negativ med et fald på 7,3 procentpoint mere end referenceindekset for det vægtede gennemsnit af alle signalerne i Norden. Dette er klart svagere end aktier, der er inde i faldende trend. Aktier, der er brudt op gennem taget på faldende trend, har haft en neutral udvikling i forhold til markedet den kommende periode - noget som i absolutte tal betyder et opsving på 3,5 procent de kommende tre måneder.

Resultaterne herover passer godt med teknisk analyse-teori om trendbrud. Brud op har fortsat givet opsving og stærkere stigningstakt end tidligere. Brud ned på stigende trend har fortsat givet opsving, men svagere stigningstakt end tidligere.
Brud ned på faldende trend har fortsat givet fald med stærkere faldtakt end tidligere.

Det eneste sted, resultaterne går imod teorien, er ved brud op på faldende trend. Dette har ikke fortsat givet et fald, men i stedet et opsving på linje med markedet.

 

Trendbibeln är skriven av forskningschef Geir Linløkken under 2016. Forskningsteamet bakom Trendbibeln består av seniorforskarna Asbjørn Taugbøl och Fredrik Tyvand, samt Linløkken själv.

Trendbibeln - startsida

Investtech har arbetat med forskning inom behavioural finance, teknisk och kvantitativ aktieanalys sedan 1997. Företaget har utvecklat ett analyssystem som bland annat identifierar trender, stöd och motstånd, formationer och volymmönster i aktiekurser, och ger köp- och sälj-rekommendationer baserat på detta. Investtech gör omfattande användning av avancerade matematiska algoritmer och tunga statistiska metoder i sina dataprogram och internetbaserade abonnemangstjänster.

Mer om Investtechs forskning

 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK