Investtech Invest

Investtech Invest er et aksjefond basert på teknisk og kvantitativ analyse. Fondet investerer i nordiske aksjer. Investeringsstrategien bygger på 25 års forskning.

...

Grafen viser avkastningen til AIF-fondet Investtech Invest siden oppstart. Referanseindeksen er en kombinasjon av Oslo Børs og Stockholmsbørsen. Grafen er ment som en illustrasjon og viser avkastning etter avgifter (forvaltningshonorar 0,9 % og 20 % suksessfee over referanseindeksen). Historisk avkastning gir ingen garanti for fremtidig avkastning.

Vår historie

Høsten 2010 ble investeringsselskapet Investtech Invest stiftet. Investeringsstrategien tok utgangspunkt i matematiske og statistiske analyser for å finne aktuelle investeringskandidater. Etter drøyt 10 års drift, hadde Investtech Invests aksjonærer fått en avkastning på 421 prosent, mot 201 prosent oppgang for refereranseindeksen. Dette ga en meravkastning på 220 prosentpoeng per utgangen av desember 2020.

I media

Dagbladet

Hegnar

Finansavisen

Nøkkelpersoner

...

Christian Sveen Harto

Daglig leder

...

Geir Linløkken

Forskningssjef

...

Fredrik Tyvand

Forvaltningsleder

...

Mads Grønstad

Forvalter

Hvordan kjøpe

Investtech Invest kan handles gjennom de fleste meglerhus og banker på forespørsel. Fondet er registrert hos Allfunds og MFEX.

Fondet kan kjøpes direkte hos Nordnet, Pareto, Sbanken og Skagen.

Kjøp hos Nordnet Kjøp hos Pareto Kjøp hos Sbanken Kjøp hos Skagen

Investtech Invest månedsrapport

success

Takk! Du vil motta månedlige statusrapporter fra Investtech Invest.