Tekniska indikatorer

Det finns över hundra olika tekniska indikatorer beskrivna i litteratur om teknisk analys. Var och en av dem bygger på en, två eller tre parametrar. Därmed finns det nästan ett oändligt antal kombinationer och möjligheter.

Baserat på Investtechs erfarenhet av aktieanalys sedan 1997 har vi hittat fem centrala indikatorer. Med hjälp av dem kan vi fånga upp stämningar i marknaden på ett bra sätt och läsa av de psykologiska förändringarna som investerarna går igenom.

Investtechs datasystem gör dagligen analyser baserade på de här fem indikatorerna. Resultaten tecknas in i graferna för att ge aktien rekommendationen köp eller sälj och används för att skriva en automatisk analystext.

 

Trender

Trend är en av de allra viktigaste indikatorerna inom teknisk analys. Enligt teknisk analys fortsätter aktier i stigande trend att stiga medan aktier i fallande trend fortsätter att falla.

 

Stöd och motstånd

Stöd och motstånd tillhör de mest centrala begreppen inom teknisk analys. Stöd och motstånd används för att hitta bra köp- och säljkurser.

 

Formationer

Kursformationer beskriver den psykologiska stämningen på marknaden och ger starka köp- och säljsignaler.

 

Volym

Volym är underskattat bland tekniska analytiker. Ofta ger volymanalys starka signaler om en aktie. Volymanalys används för att bekräfta och bedöma styrkan i köp- och säljsignaler.

 

Momentum och RSI

Momentum har visat sig vara en stark indikator för den kommande kursutvecklingen. Teknisk analys-litteratur har olika syn på detta, och det måste användas på rätt sätt. Investtech har funnit en klar rekommendation för tillämpning på de nordiska börserna.

 

Dessutom använder Investtech insiderhandel för att göra en fundamental analys av en aktie.

 

Insidertransaktioner

Insideranalys är Investtechs alternativ till fundamental analys. När en person i bolagets ledning eller styrelse köper aktier är det en signal om att denne bedömer att aktien är billig. En insiderförsäljning indikerar att aktien är dyr eller att risken är hög.

 

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK