Kursformationer

Kursgrafen visar hur optimismen hos investerarna har svängt över tid. Genom att se vilka upp- och nedgångar de har varit igenom kan vi säga något om vad det tänker och känner. Därmed kan vi också säga något om vad de kommer att göra framöver.

Vissa mönster, kallade kursformationer, kan förklaras av investerarnas psykologiska tillstånd. När formationerna bildas i kursgrafen ges klara köp- eller säljsignaler. Identifikation och handel på kursformationer är mycket centralt inom teknisk analys.

Investtech har datarprogram som identifierar formationer och tecknar dem i grafen. Gröna pilar är köpsignaler och röda pilar är säljsignaler. Pilens spets anger förväntad målkurs.

 

Huvudprinciper

 • Köp aktier som har gett köpsignal från kursformation.
 • Sälj aktier som har gett säljsignal från kursformation.

 

Toppformationer

Hode-og-skuldre-formasjon

Hvuduskuldra-formation

Dobbel-topp-formasjon

Dubbeltopp-formation

Rektangelformasjon

Rektangel-formation

 • Indikerar att en stigande trend är över och att en fallande trend startar.
 • Sälj!

 

Bottenformationer

Omvendt-hode-og-skuldre-formasjon

Omvänd huvudskuldra-formation

Dobbel-bunn-formasjon

Dubbelbotten-formation

Rektangelformasjon

Rektangel-formation

 • Indikerar att en fallande trend är över och att en stigande trend startar.
 • Köp!

 

Fortsättningsformationer

Rektangelformasjon kjøp

Rektangel-formation köp

Rektangelformasjon selg

Rektangel-formation sälj

 • Indikerar att en konsolidering är över.
 • Kan indikera att en stigande trend fortsätter
 • Kan indikera att en fallande trend fortsätter

 

Viktiga detaljer

 • Volym bestämmer styrkan i signalen. En ökning i volymen förstärker en signal från en formation. En minskning i volymen är ofta tecken på en falsk signal.
 • Ofta kan kursen stiga mycket direkt efter brott. Därför bör man köpa snabbt på brott. Många gånger kan dock kursen röra sig ned igen. Så var man sen vid brottet kan man ofta få en ny möjlighet.
 • Även om kursen når målkursen kan aktien ofta fortsätta att stiga. Formationer indikerar inledning eller fortsättning på trender. Trend är den starkaste indikatorn. Så länge trenden är intakt bör aktien behållas.
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK