Hur hittar jag köpkandidater?

Investtech hjälper dig att hitta köpkandidater. Nedan presenteras några av Investtechs mest populära screeningverktyg.

Top50

  • Visar aktierna med högst teknisk score. Det är aktier som ska stiga enligt investerarpsykologi.
  • Top50 används av Investtechs analytiker vid uppdatering av Investtechs portföljer.
  • Du kan välja tidshorisont och mellan Köp och Sälj. Läs mer om Top50!

Dagens Case

  • Daglig rekommendation, vanligtvis en köpkandidat.
  • Skrivs av Investtechs analytiker före börsens öppning.
  • Dagens Case har visat goda resultat över lång tid. Se rapport!

Handelsmöjligheter

  • Visar aktier med tekniska signaler som starkt indikerar uppgång.
  • Aktier med stor uppsida och lite nedsida.
  • Du kan välja tidshorisont, typ av handelsmöjlighet samt mellan Köp och Sälj.
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK