När ska jag köpa?

Investtechs analyser hjälper dig att bestämma när du ska köpa en aktie. Investtechs grafer analyserar de psykologiska svängningarna i marknaden. När optimismen är ökande syns det i graferna. Nedan visas ett par klassiska situationer med aktier som är tekniskt positiva. Leta efter liknande signaler i graferna för att hitta aktierna du ska köpa.

 

Stigande trend nära trendgolv

  • Köp aktier i stigande trend. Se rapport om trendsignaler!
  • Köp vid trendkanalens golv ger störst uppsida.
  • Positiv volymbalans (VolBal) bekräftar den stigande trenden.

 

Brott upp från formation

  • Köp aktier som ger köpsignal från formation.
  • 2 av 3 köpsignaler från rektangel når målkursen. Se rapport om köpsignaler från rektangel-formationer!
  • Positiv volymbalans bekräftar brottet upp från formationen.

 

Nära stöd

  • Köp aktier som sjunkit tillbaka mot stöd. Det gäller aktier som rör sig i en sidledes eller stigande trend.
  • Positiv volymbalans är ett styrketecken.
  • Var försiktig med köp nära stöd i fallande trender eller när volymbalansen är negativ.
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK