När ska jag sälja?

Investtechs analyser hjälper dig att bestämma när du ska sälja en aktie. Investtechs grafer analyserar de psykologiska svängningarna i marknaden. När pessimismen är ökande syns det i graferna. Nedan visas ett par klassiska situationer med aktier som är tekniskt negativa. Köp inte sådana aktier och leta efter liknande signaler bland aktierna du äger.

 

Fallande trend

 • Sälj aktier i fallande trend. Aktier i fallande trend faller statistiskt över tid och utvecklas sämre än börsen. Se rapport om trendsignaler!
 • Om du äger en aktie och trenden blir fallande, sälj den!
 • Negativ volymbalans (VolBal) bekräftar den fallande trenden.

 

Brott ned från formation

sellrektangel

 • Sälj aktier som ger säljsignal från formation.
 • Brott ned på formation signalerar att optimismen hos investerarna håller på att vändas till pessimism.
 • Negativ volymbalans bekräftar brottet ned från formationen. Stigande volym förstärker säljsignalen.

 

Brott ned genom stöd

 • Sälj aktier som brutit stöd.
 • Brott genom stöd signalerar att investerarna blir mer pessimistiska.
 • Negativ volymbalans bekräftar brottet genom stödet. Stigande volym förstärker säljsignalen.

 

Nära motstånd

closeresistancesgy.ny

 • Sälj aktier nära motstånd.
 • Gäller när trenden är fallande eller horisontell och kursen har reagerat upp.
 • Kursen har vänt tidigare vid motstånd och många investerare anser att aktien är dyr på den nivån.

 

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK