Forskningsresultat: Signalstatistik

Här hittar du en översikt av Investtechs forskningsresultat för köp- och säljsignaler i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Klicka på bilderna för att se forskningsvideon med mer information om varje köp- eller säljsignal.

Stigande trend
7,8 procentenheter i årlig meravkastning.

Fallande trend
Genomsnittlig avkastning på 11,8 procentenheter sämre än genomsnittlig börsutveckling.

Stigande och fallande trender
När man ser på en akties kursutveckling och letar efter en trend, är det lätt att man ser det man omedvetet önskar att se.

Brott upp från en stigande trendkanal
Genomsnittlig annualiserad meravkastning på 14,7 procentenheter

Brott ned från en fallande trendkanal
Genomsnittlig annualiserad avkastning på 11,8 procentenheter sämre än genomsnittlig börsutveckling.

h_TRBrD

Brott ned från en stigande trendkanal
Genomsnittlig årlig meravkastning på 7,8 procentenheter.

h_TFBrU

Brott upp från en fallande trendkanal
Genomsnittlig årlig meravkastning på -11,8 procentenheter.

Brott upp från en horisontell trendkanal
Genomsnittlig årlig meravkastning på 17,9 procentenheter.

Brott ned från en horisontell trendkanal
Genomsnittlig årlig meravkastning på -16,4 procentenheter.

Köpsignal från rektangelformation
Genomsnittlig årlig meravkastning på 8,9 procentenheter.

Säljsignal från rektangelformation
Genomsnittlig årlig meravkastning på -6,1 procentenheter.

Köpsignal från dubbelbotten-formation
Prediktionskraften är beroende av valet av tidsperspektiv.

Säljsignal från dubbeltopp-formation
Prediktionskraften är beroende av valet av tidsperspektiv.

Köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation
Prediktionskraften är beroende av valet av tidsperspektiv.

Säljsignal från en huvudskuldra-formation
Prediktionskraften är beroende av valet av tidsperspektiv.

Positiv volymbalans
Genomsnittlig annualiserad meravkastning på 4,7 procentenheter.

Negativ volymbalans
Genomsnittlig annualiserad meravkastning på -7,6 procentenheter.

Starkt positivt momentum
Genomsnittlig annualiserad meravkastning på 11,4 procentenheter.

Starkt negativt momentum
Genomsnittlig annualiserad meravkastning på -13,3 procentenheter.

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK