Fallande trend brott ned

Fallande trend indikerar att bolaget är inne i en negativ utveckling och att efterfrågan bland investerare är sjunkande.

Aktier i fallande trend indikerar vidare nedgång. Trender vara ofta längre än vad många investerare tror och därmed köper många för tidigt. Om du äger en aktie i fallande trend bör du normalt sett sälja den. Om du letar efter köpkandidater bör du undvika aktier i fallande trend.

Fallande trend brott nedEn fallande trend som brutits på nedsidan signalerar starkt ökande utbud bland investerarna. Det kan bero på fundamentala nyheter, mäklarhus eller media har uppmärksammat riskerna i bolaget.

Ett brott ned är ofta starten på vidare nedgång med en starkare nedgångstakt än tidigare.

 

Forskningsresultat:

 

Specialsituationer

I vissa fall, särskilt om trenden har varat länge, och volymen är ovanligt hög, kan brott ned vara ett tecken på en sell-off: Allt ser negativt ut och alla investerare vill sälja. Vissa mäklarhus har tvångsförsäljningar av belånade aktier. Det resulterar i att aktien faller medan de sista investerarna säljer. Om man det efter det kommer en uppgång på hög volym signalerar det en klar positiv stämningsförändring bland investerarna. Det varslar en möjlig vändning upp.

Huvudregeln är dock att brott ned på fallande trend är en negativ signal.

I Investtechs analyser är en aktie i fallande trend lika negativ som en aktie som brutit en fallande trend på nedsidan, allt annat lika.

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK