Fallande trend brott upp

Fallande trend indikerar att bolaget är inne i en negativ utveckling och att efterfrågan bland investerare är sjunkande. Aktier i fallande trend indikerar vidare nedgång. Trender vara ofta längre än vad många investerare tror och därmed köper många för tidigt.

Fallande trend brott uppNär en fallande trend bryts på uppsidan signalerar det en ändring i nedgångstakten. En fallande trend startar ofta med en stark nedgångstakt men den avtar med tiden. Likväl kan bolaget vara inne i en långsiktig negativ utveckling och pessimismen nå fler investerare och analytiker.

Figuren visar normalsituationen när en fallande trend har brutits på uppsidan. Den ursprungliga trenden är tecknad i svart medan den nya trenden är tecknad i blått.

 

Fallande trend brott uppFigurerna visar faserna i en trendvändning. Varningssignalerna ges vid brott på trendtaket på väg upp från B till C medan köpsignal ges först vid punkt E när kursen stänger över föregående topp.

 

 

 

Forskningsresultat:

 

Volymutvecklingen är viktig

Om ett brott sker på neutral eller sjunkande volym är det ofta bara ett tecken på passivitet bland investerarna. Det är naturligt efter negativt nyhetsflöde och kan användas till att vikta ned om man äger aktien.

Om brottet däremot sker på stigande volym indikerar det att köparna aktivt måste pressa upp kursen för att få köpa aktier. Det är ett tecken på en möjlig positiv vändning i investerarpsykologin och kan då ses som en tidig köpsignal. En bekräftelse på köpsignalen ges först när aktiekursen bryter över den föregående toppen i kursgrafen.

I Investtechs analyser får en aktie som brutit en fallande trend på uppsidan en teknisk score för trend som är hälften så negativ som för en aktie i fallande trend.

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK