Kurs nära taket i fallande trend

Fallande trend indikerar att bolaget är inne i en negativ utveckling och att efterfrågan bland investerare är sjunkande. Aktier i fallande trend signalerar vidare nedgång innanför trendkanalen.

Kurs nära taket i fallande trendNär kursen ligger nära motstånd vid taket i trendkanalen är nedsidan till golvet i kanalen stor. Man har då möjlighet att göra bra försäljningar om trendutvecklingen fortsätter.

Samtidigt är risken för brott upp större än när aktien ligger i den nedre halvan av trendkanalen. Ett brott upp är inte någon köpsignal. Se artikel i högerspalten om brott upp på fallande trend. Men aktien kommer att värderas mindre negativt än när aktien ligger inne i trenden.

Därmed är det inte säkert att det är mer gynnsamt att sälja en aktie nära taket i en trend än när den är i mitten eller nära golvet.

I Investtechs analyser räknas aktier i fallande trend lika negativt oavsett var aktien ligger i trendkanalen. En aktie klassificeras som ”nära trendtaket” om den ligger i den övre femtedelen av trendkanalen.

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK