Horisontell trend

En horisontell trend indikerar att marknaden är i balans. Nyheter och kortsiktiga impulser gör att aktien pendlar på kort sikt medan den håller sig nära en långsiktig jämviktsnivå.

Horisontell trendAktier som är i horisontella trender indikerar fortsatta rörelser i sidled.

Investerare som köpte då aktien låg vid trendgolvet kommer att vara villiga att köpa igen om aktien sjunker till samma nivå igen. Det skapar ett stöd vid golvet. Motsvarande kommer investerare som sålde då aktien låg nära trendtaket vara villiga att sälja igen vid taket. Det skapar motstånd vid taket.

Så länge det inte sker några större förändringar för bolaget eller på marknaden kommer därmed aktien att fortsätta att röra sig i sidled.

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK