Horisontell trend brott ned

Brott ned från en horisontell trend indikerar en negativ förändring av marknadspsykologin och är en säljsignal.

Horisontell trend brott nedEn horisontell trend indikerar att marknaden är i balans. När kursen bryter ned är det ett tecken på ökat utbud. Det finns ett överskott av säljare. Det kan bero på fundamentala nyheter. Särskilt om brottet sker på stigande volym indikerar brottet inledningen på en fallande trend och därmed vidare nedgång.

Brott ned från en horisontell trend är en starkare signal om kursen samtidigt bryter under bottnarna som definierar trendgolvet. Annars finns det fortsatt stöd vid de bottnarna som gör att aktien lätt kan stiga igen.

 

Forskningsresultat:

Aktier medHorisontell trend brott ned

MedicaNatumin
Trention
QuickCool
Endomines
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK