Horisontell trend brott upp

Brott upp från en horisontell trend indikerar en positiv förändring av maknadspsykologin och är en köpsignal.

Horisontell trend brott uppEn horisontell trend indikerar att marknaden är i balans. När kursen bryter upp är det ett tecken på ökad efterfrågan. Det finns ett överskott av köpare. Det kan bero på fundamentala nyheter. Särskilt om brottet sker på stigande volym indikerar brottet inledningen på en stigande trend och därmed vidare uppgång.

Brott upp från en horisontell trend är en starkare signal om kursen samtidigt bryter över topparna som definierar trendtaket. Annars finns det fortsatt motstånd vid de topparna som gör att aktien lätt kan sjunka igen.

 

Forskningsresultat:

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK