Stigande trend

Stigande trend indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att efterfrågan bland investerarna är ökande.

Stigande trendAktier i stigande trend indikerar vidare uppgång innanför trendkanalen. Trend varar längre än vad många investerare tror och därmed säljer många för tidigt. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den. Letar du efter nya aktier att köpa bör du värdera att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

  • Köp aktier i stigande trend.
  • Behåll aktier i stigande trend.

En aktie i stigande trend har investerare som blir mer och mer positiva till bolaget. När en sådan rörelse börjat hos investerarna har den en tendens att vara över tid. Fler och fler ser den goda utvecklingen, vilket ger stöd till fortsatt uppgång.

Ofta är det så att marknaden överreagerar kortsiktigt på nyheter men underreagerar långsiktigt. Ett kontrakt i dag ger direkt intjäning på kort sikt. Det betyder dock också något för bolagets långsiktiga potential och möjligheter för nya kontrakt i morgon. Därmed fortsätter ofta aktier i stigande trend och att stiga.

Stigande trendDen affärsmässiga utvecklingen i bolaget går ofta i långsiktiga cykler. Likväl kommer marknaden att reagera kortsiktigt på nyheter och andra impulser. Ett bolag med en jämn tillväxt kommer typiskt sett ha en låg fundamental värdering nära golvet i en trendkanal medan den kommer att ha en hög värdering nära taket. Därmed är det gynnsamt att köpa nära trendgolvet och sälja nära trendtaket. På det sättet är det stöd vid trendgolvet och motstånd vid trendtaket.
Figuren visar en aktie i stigande trend där det fundamentala nyckeltalet P/E pendlar mellan 12 vid trendgolvet och 15 vid trendtaket.

 

 

Varningssignaler för långsiktig vändning ned

  • Sjunkande volym under uppgång och nära toppar
  • Stigande volym under nedgång och nära bottnar.
  • Kursen nära golvet, särskilt om aktien samtidigt har horisontellt motstånd och volymen utvecklas negativt.

Varningssignaler för kortsiktig reaktion ned:

  • Kursen nära motstånd, överköpt RSI och gärna negativ volymutveckling.

Ska man sälja vid varningssignaler?

Som nämnt tidigare varar stigande trender ofta längre än vad många investerare tror och det är lätt att sälja för tidigt. Några gånger kan man dock göra bra försäljningar genom att sälja på tidiga varningssignaler om vändning. Vad man väljer att göra blir en riskvärdering.

 

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK