Kurs nära taket i stigande trend

Stigande trend indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att efterfrågan bland investerarna ökar. Aktier i stigande trend indikerar vidare uppgång innanför trendkanalen.

Kurs nära taket i stigande trendNär en aktie ligger nära motståndet vid taket i trendkanalen är nedsidan till golvet i kanalen stor. Aktien kan då sjunka på kort sikt.

En försäljning nära taket kan dock vara en dålig strategi. Det gäller särskilt på lång sikt. Ett av de vanligaste felen som investerare gör är att de säljer aktier med vinst för tidigt. En aktie i stigande trend stiger ofta mycket mer än vad många tror. Långsiktiga investerare gör därmed klokt i att sitta med aktien även om den är nära taket.

Försäljning nära trendtaket i en stigande trend kan även vara en dålig strategi på kort sikt. När kursen är nära taket är möjligheten för brott upp större än när aktien är i nedre halvan av trendkanalen. Ett brott upp kommer att vara en ny köpsignal och indikerar en starkare stigningstakt framöver. Därmed är det också för kortsiktiga investerare ofta rätt att behålla aktier nära trendtak.

Vad man väljer blir i hög grad en riskanalys. En aktie nära trendtaket ger stora möjligheter för brott upp men också stora möjligheter för en reaktion ned.

I Investtechs analyser är aktier i stigande trend lika positiva oavsett var aktien ligger i trendkanalen. En aktie klassificeras som nära trendtaket om den ligger i den översta femtedelen av trendkanalen.

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK