Trend

Trend är en av de allra viktigaste indikatorerna inom teknisk analys. Enligt teknisk analys fortsätter aktier i stigande trend att stiga medan aktier i fallande trend fortsätter att falla. Investtechs forskning visar att det stämmer. Se forskningsrapport längst ned i högerspalten.

Därmed är det viktigt att identifiera en akties trend. Det är också viktigt att identifiera när trenden vänder för att köpa tidigt i en uppgång och sälja tidigt vid en nedgång.

Trend är en indikator som är lätt att följa. Investtech identifierar varje dag den kvalitetsmässigt bästa trenden för varje aktie. Aktier som ligger i en stigande trend bör köpas och aktier som ligger i fallande trend bör säljas.

Köp och behåll aktier i stigande trend

Köp och behåll aktier i stigande trend

Selg og hold deg unna aksjer i fallende trender

Sälj och undvik aktier i fallande trend

Horisontell trend

Aktier i horisontell trend kan köpas nära trendgolvet och säljas nära trendtaket.

Huvudprinciper

Grunden i trendanalys är enkel: The trend is your friend.

  • Köp och behåll aktier i stigande trend.
  • Sälj och undvik aktier i fallande trend.
  • Aktier i horisontell trend kan köpas nära trendgolvet och säljas nära trendtaket.

Varningssignaler

  • Kurs nära trendgolvet indikerar en större uppsida men samtidigt en större risk för brott ned.
  • Kurs nära trendtaket indikerar en mindre uppsida men samtidigt en större möjlighet för brott upp.

Trendbrott

Man skulle kunna tro att man bör sälja en aktie när den bryter trendgolvet i en stigande trend. Det är dock ofta bara en signal om att aktien tar en liten paus och snart fortsätter upp. Följande gäller vid värdering av trendbrott:

  • Hög volym bekräftar ett brott och indikerar möjlig trendvändning.
  • Låg volym indikerar att aktien snart kommer att fortsätta i trendriktningen.
  • Vid stigande trend: Brott under den föregående botten indikerar vändning ned.
  • Vid fallande trend: Brott över den föregående toppen indikerar vändning upp.

 

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK