AnalysNytt

  • Marknadens bästa nyhetsbrev
  • Anpassat efter dina behov
  • Gratis på e-post var dag innan börsöppning

Få AnalysNytt:

E-post:

Gratis nyhetsbrev varje dag

Innehåll
Signaler
Alla indikatorer - Medellång sikt
Hennes & Mauritz B17 dec 2018
Electrolux B17 dec 2018
ICA Gruppen AB17 dec 2018
Millicom International17 dec 2018
Thule Group AB17 dec 2018
Kurser & event hösten 2018
   

Marknaden utvecklades negativt under måndagen, en nedgång på 1.24% och OMX Stockholm PI (OMXSPI) stängde på 538 punkter.

I dag visade 222 aktier en uppgång och 575 en nedgång. Det var 62 aktier som slutade på samma nivå som dagen innan och 49 var utan omsättning.

Total omsättning av aktier och värdepapper måndag blev ca 16.8 miljarder kronor.

Hennes & Mauritz B (HMB) sjönk med hela 8.53% och stängde på 143 kronor. Vi måste tillbaka till 31 januari för att hitta ett lika stort fall. Den gången sjönk aktien med 10.60%. Aktien har därmed fallit nio av de senaste 12 dagarna. Det var dessutom hög omsättning. Totalt blev det köpt för ca 1918 miljoner kronor i aktien, vilket är tre gånger så mycket som en vanlig dagsomsättning. Aktien är trendmässigt positiv på medellång sikt, men har brutit ner marginellt genom stöd vid ca 144 kronor.
DDM Holding AG (DDM) slutade på 38.10 kronor efter en mycket kraftig uppgång på hela 36.56%. Aktien har inte stigit mer på en och samma dag sedan vi började föra statistik 5 augusti 2014. Omsättningen var dessutom extremt hög. Totalt blev det köpt och sålt för ca 30 miljoner kronor i aktien, vilket motsvarar 85 gånger genomsnittlig dagsomsättning. Aktien är trendmässigt negativ på medellång sikt. Aktien har stöd vid ca 26.00 kronor och motstånd vid ca 44.60 kronor.
Saniona (SANION) slutade på 36.65 kronor efter en mycket kraftig uppgång på hela 32.31%. Aktien har inte stigit mer på en och samma dag sedan vi började föra statistik 22 april 2014. Aktien bröt upp genom motståndet vid 35.27 kronor i en rektangelformation. Det utlöste en köpsignal på ökande volym och en vidare uppgång till 45.40 kronor på sju månader indikeras. Omsättningen var dessutom mycket hög. Totalt blev det köpt och sålt för ca 35 miljoner kronor i aktien, vilket motsvarar 34 gånger genomsnittlig dagsomsättning.
Autoliv (ALIVSDB) slutade ned 0.95% till 669 kronor. Vi måste tillbaka september 2017 för att hitta en lägre slutnotering för aktien. Aktien har därmed fallit åtta av de senaste tio dagarna och den senaste månaden har aktien sjunkit hela 10.37%. Tekniskt sett ser det inte heller särskilt bra ut. Aktien är trendmässigt negativ på medellång sikt och en vidare nedgång indikeras.
Kinnevik B (KINVB) gick ned 4.11% till en slutnotering på 213 kronor. Aktien har inte varit lägre sedan januari 2017. Det ser heller inte så bra ut tekniskt sett. Aktien är trendmässigt negativ på medellång sikt och en vidare nedgång indikeras.

Nytt bottenrekord på US 500!
Marknaden utvecklades negativt under måndagen, en nedgång på 2.08% och S&P 500 (US500) stängde på 2546 punkter. Indexet bröt med det botten från 8 februari och satte nytt årslägsta. Indexet har därmed fallit sju av de senaste nio dagarna.

Index
OMX Stockholm PI
   Svagt köp
OMX Stockholm PI visar ingen klar trend på medellång sikt. Indexet har motstånd vid cirka 547 punkter. Positiv volymbalans, med hög omsättning under dagar med uppgång och låg omsättning under dagar med nedgång, stärker indexet på kort sikt. RSI avviker positivt mot kursen, vilket indikerar en möjlighet för en reaktion upp. Indexet är totalt sett tekniskt svagt positiv på medellång sikt.
S&P 500
   Sälj
S&P 500 har brutit den stigande trendkanalen på medellång sikt, vilket i första skedet indikerar svagare stigningstakt. Gav säljsignal från en rektangelformation vid brottet ned genom stödet vid 2626. Ger signal om vidare nedgång till 2468 eller lägre. Indexet har brutit ned genom stödet vid cirka 2580 punkter och vidare nedgång är därmed signalerad. Indexet är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt.
Dagens aktie
Hufvudstaden A (HUFVA) Kurs 138.10, 17 dec 2018
Hufvudstaden A visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Har en möjlig huvudskuldra-formation under utveckling. Etablerat genombrott under stödet vid 130, helst på ökande volym, signalerar om fortsatt nedgång. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 136 kronor och vidare uppgång är därmed signalerad. RSI-kurvan visar en fallande trend, något som är en tidig signal om möjlig vändning ned även i kursen. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
Rekommendation: Köp
Modellportfölj, Stockholmsbörsen
Portfölj:1037.96
Ref.index:195.87
 Senaste vecka20182017
Portfölj   1.68%   -0.12%   25.42%
Portfölj efter courtage   1.68%   -2.66%   23.32%
OMX Stockholm Benchmark GI   1.55%   -2.23%   10.04%
Index senaste dag
AEX-1.27%500.08
ATX0.00%3406.09
CAC40-1.11%4799.87
COMPX-2.27%6753.73
DAX-0.86%10772
HEX-0.73%8980.19
N100-1.19%932.09
OMXC25GI-0.95%1083.27
OMXSPI-1.24%538.31
OSEBX-1.32%819.83
PSI20-1.52%4730.62
TECDAX-0.87%2497.95
UKX-1.05%6773.24
EURUSD0.37%113.4635
CL (OIL)-2.58%49.88
Indexvärderingar
 KML
AEXnegnegneg
ATXneutralneutralneutral
CAC40negnegneutral
COMPXnegnegneutral
DAXnegnegneutral
HEXnegneutralneutral
N100negnegneutral
OMXC25GInegnegpos
OMXSPIneutralposneg
OSEBXnegneutralneutral
PSI20negnegpos
TECDAXnegposneutral
UKXnegnegneg
EURUSDnegnegneg
CL (OIL)negneutralneg

K: Kort sikt.    M: Medellång sikt.    L: Lång sikt.
Börsbarometern
Stockholmsbörsen - Medellång sikt
 
      
19% 50% 31%
 182 Köp
 476 Neutral
 303 Sälj
Håll koll på insiderna! Insiderköp i grönt och sälj i rött.
 
   Senaste månad:
   79% Köp
   633 Köp
   168 Sälj
Avbeställ AnalysNytt
Ansvarsfrånskrivelse Copyright © 2018 Investtech.com AS, Org nr 978 655 424 MVA


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

[ Gå tilbaka till standardinställningar för nyhetsbrevet ]

Personligt nyhetsbrev

Som abonnent hos Investtech kan du anpassa AnalysNytt efter ditt behov. Lägg in dina aktier, dina portföljer, osv., och få uppdateringar rätt i din inkorg. Ett personligt AnalysNytt är det bästa sättet att få en daglig översikt över marknaden och egna investeringar.
Om du på en sida ser denna knappen, kan du klicka på den och välja att lägga till en förenklad version av sidan som en liten box i AnalysNytt eller på startsidan.

Redigera AnalysNytt

Registrera dig som mottagare av AnalysNytt för att kunna redigera innehållet.

Anpassa AnalysNytt

Se hur du kan anpassa AnalysNytt till dina behov. 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK