AnalysNytt

  • Marknadens bästa nyhetsbrev
  • Anpassat efter dina behov
  • Gratis på e-post var dag innan börsöppning

Få AnalysNytt:

E-post:

Gratis nyhetsbrev varje dag

Innehåll
Signaler
Alla indikatorer - Medellång sikt
Ericsson B24 jan 2020
SEB A24 jan 2020
Tele2 B24 jan 2020
Fabege24 jan 2020
Kungsleden24 jan 2020
Kurser & event 2020

OBS: Veckans aktietips 2020 är tillgängligt för prenumeranter på Investor-, Trader-, Professional- och Institutional-nivå hos Investtech.com. Kom ihåg att registrera dig!

Marknaden hade en positiv utveckling under fredagen, OMX Stockholm PI (OMXSPI) stängde på 700 punkter, vilket motsvarar en uppgång på 1.05%. För veckan som helhet visade index en nedgång på 0.6%.

626 aktier gick upp och 308 gick ner, 90 förblev oförändrade och 80 var utan omsättning.

Totalt blev det under fredagen omsatt aktier och värdepapper för cirka 21.2 miljarder kronor.

Ericsson B (ERICB) slutade på 79.70 kronor efter att ha sjunkit 5.75%. Aktien har inte sjunkit mer på en och samma dag sedan 17 juli 2019, då den sjönk 11.84%. Omsättningen var dessutom hög. Totalt blev det köpt och sålt för ca 3100 miljoner kronor i aktien, vilket motsvarar fem gånger genomsnittlig dagsomsättning. Det ser heller inte så bra ut tekniskt sett. Aktien är trendmässigt positiv på medellång sikt, men har brutit ner genom stöd vid ca 81.30 kronor .
Tele2 B (TEL2B) gick upp 1.64% till en slutnotering på 149 kronor. Aktien har därmed stigit för sjunde dagen i rad. Tekniskt sett ser det också bra ut. Aktien är trendmässigt positiv på medellång sikt, har brutit upp igenom motstånd vid ca 146 kronor och en vidare uppgång indikeras.
Castellum (CAST) stannade 236 kronor efter en uppgång på 3.84%. Förra gången aktien steg lika mycket var 29 juni 2012, då den steg 4.11%. Aktien har därmed stigit 17 av de senaste 24 dagarna. Tekniskt sett ser det också bra ut. Aktien är trendmässigt positiv på medellång sikt, har stöd vid ca 215 kronor och en vidare uppgång indikeras.
Lipidor (LIPI) slutade på 22.60 kronor efter en mycket kraftig uppgång på hela 42.14%. Aktien har inte stigit mer på en och samma dag sedan vi började föra statistik 27 september 2019. Omsättningen var dessutom hög. Totalt blev det köpt och sålt för ca 105 miljoner kronor i aktien, vilket motsvarar åtta gånger genomsnittlig dagsomsättning. Aktien har stöd vid ca 14.00 kronor.
Bambuser (BUSER) stannade på 3.47 kronor efter en uppgång på 23.05%. Aktien bröt med det 3.00-gränsen för första gången sedan november 2017. Den senaste veckan har aktien stigit hela 89.10%. Det var dessutom hög omsättning. Totalt blev det köpt för ca 8 miljoner kronor i aktien, vilket är fem gånger så mycket som en vanlig dagsomsättning. Tekniskt sett ser det också bra ut. Aktien har stöd vid ca 2.73 kronor.

US 500 markant ned under fredagen
S&P 500 (SP500) hade en negativ utveckling under fredagen och föll 0.90% till en slutnotering på 3295 punkter. För veckan som helhet visade index en nedgång på 1.0%.

Index
OMX Stockholm PI
   Köp
Investerare har över tid stadigt betalt allt högre priser för att köpa in sig i OMX Stockholm PI och indexet ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att marknaden är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Kursen har stigit kraftigt efter köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 626. Målkursen vid 682 är nått, men formationen signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Det saknas motstånd i kursdiagrammet och ytterligare uppgång indikeras. Vid reaktioner tillbaka har indexet stöd vid cirka 627 punkter. RSI avviker negativt mot kursen, vilket indikerar en risk för en reaktion ned. RSI-kurvan visar en fallande trend, något som är en tidig signal om möjlig vändning ned även i kursen. Indexet är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
S&P 500
   Köp
Investerare har över tid stadigt betalt allt högre priser för att köpa in sig i S&P 500 och indexet ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Det saknas motstånd i kursdiagrammet och ytterligare uppgång indikeras. Vid reaktioner tillbaka har indexet stöd vid cirka 3000 punkter. RSI avviker negativt mot kursen, vilket indikerar en risk för en reaktion ned. Indexet är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
Dagens aktie
BrandBee (BRANDB) Kurs 0.13, 24 jan 2020
BrandBee har brutit upp genom taket i en fallande trendkanal på medellång sikt. Det indikerar i första skedet en svagare nedgångstakt eller en mer horisontell utveckling. Aktien gav köpsignal från en dubbelbotten-formation vid brottet upp genom motståndet vid 0.11. Ger signal om vidare uppgång till 0.16 eller mer. Aktien har stöd vid cirka 0.11 kronor och motstånd vid cirka 0.21 kronor. Positiv volymbalans, med hög omsättning under dagar med uppgång och låg omsättning under dagar med nedgång, stärker aktien på kort sikt. Volymen har ökat väsentligt under den sista tiden, vilket kan bero på fundamentala nyheter. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
Rekommendation: Köp
Modellportfölj, Stockholmsbörsen
Portfölj:1450.98
Ref.index:289.00
 Senaste vecka20202019
Portfölj   0.51%   4.70%   34.91%
Portfölj efter courtage   0.51%   4.58%   32.31%
OMX Stockholm Benchmark GI   -0.75%   2.55%   31.45%
Index senaste dag
AEX1.42%614.24
ATX0.00%3406.09
CAC400.88%6024.26
COMPX-0.93%9314.91
DAX1.41%13577
HEX0.39%10226.00
N1000.99%1160.41
OMXC25GI0.81%1385.16
OMXSPI1.05%700.45
OSEBX1.04%939.99
PSI200.99%5286.48
TECDAX1.75%3225.97
UKX1.04%7585.98
EURUSD-0.19%110.2604
CL (OIL)-2.52%54.19
Indexvärderingar
 KML
AEXpospospos
ATXneutralneutralneutral
CAC40neutralpospos
COMPXneutralpospos
DAXposposneutral
HEXpospospos
N100pospospos
OMXC25GIpospospos
OMXSPIpospospos
OSEBXneutralneutralpos
PSI20neutralposneg
TECDAXpospospos
UKXposposneutral
EURUSDnegnegneg
CL (OIL)negnegneg

K: Kort sikt.    M: Medellång sikt.    L: Lång sikt.
Börsbarometern
Stockholmsbörsen - Medellång sikt
 
      
42% 40% 18%
 484 Köp
 469 Neutral
 208 Sälj
Håll koll på insiderna! Insiderköp i grönt och sälj i rött.
 
   Senaste månad:
   64% Köp
   252 Köp
   143 Sälj
Avbeställ AnalysNytt
Ansvarsfrånskrivelse Copyright © 2020 Investtech.com AS, Org nr 978 655 424 MVA


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

[ Gå tilbaka till standardinställningar för nyhetsbrevet ]

Redigera AnalysNytt

Registrera dig som mottagare av AnalysNytt för att kunna redigera innehållet.
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK