AnalysNytt

  • Marknadens bästa nyhetsbrev
  • Anpassat efter dina behov
  • Gratis på e-post var dag innan börsöppning

Få AnalysNytt:

E-post:

Gratis nyhetsbrev varje dag

Innehåll
Signaler
Alla indikatorer - Medellång sikt
OMX Stockholm Industri21 okt 2020
OMX Stockholm Real Est21 okt 2020
Hexagon B21 okt 2020
OMX Stockholm Media PI21 okt 2020
Dometic Group21 okt 2020
Kurser & event 2020

OBS: Veckans aktietips 2020 är tillgängligt för prenumeranter på Investor-, Trader-, Professional- och Institutional-nivå hos Investtech.com. Kom ihåg att registrera dig!

Marknaden utvecklades negativt under onsdagen, en nedgång på 1.41% och OMX Stockholm PI (OMXSPI) stängde på 724 punkter.

263 aktier gick upp och 733 gick ner, 54 förblev oförändrade och 87 var utan omsättning.

Totalt blev det under onsdagen omsatt aktier och värdepapper för cirka 27.7 miljarder kronor.

Ericsson B (ERICB) stannade 108 kronor efter en uppgång på 9.58%. Vi måste tillbaka till 17 juli för att hitta en lika omfattande uppgång. Den gången steg aktien med 11.43%. Det var dessutom hög omsättning. Totalt blev det köpt för ca 2756 miljoner kronor i aktien, vilket är fyra gånger så mycket som en vanlig dagsomsättning. Tekniskt sett ser det också bra ut. Aktien är trendmässigt negativ på medellång sikt, men har stöd vid ca 103 kronor.
SAAB B (SAABB) sjönk med hela 5.88% och stängde på 210 kronor. Den senaste veckan har aktien sjunkit hela 21.39%. Aktien är trendmässigt positiv på medellång sikt.
Assa Abloy B (ASSAB) slutade på 208 kronor efter att ha sjunkit 4.10%. Förra gången aktien sjönk lika mycket var 11 juni, då den sjönk med 6.40%. Omsättningen var dessutom hög. Totalt blev det köpt och sålt för ca 1171 miljoner kronor i aktien, vilket motsvarar tre gånger genomsnittlig dagsomsättning. Aktien är trendmässigt positiv på medellång sikt.
Getinge B (GETIB) utvecklade sig negativt och sjönk 2.90% till en slutnotering på 181 kronor. Det var den femte dagen i rad aktien sjönk och den senaste veckan har aktien sjunkit hela 13.91%. Tekniskt sett ser det däremot bra ut. Aktien är trendmässigt positiv på medellång sikt och en vidare uppgång indikeras.
Holmen B (HOLMB) slutade på 353 kronor efter att ha stigit 4.69%. Förra gången aktien steg lika mycket var 25 mars, då den steg 4.81%. Omsättningen var dessutom hög. Totalt blev det köpt och sålt för ca 249 miljoner kronor i aktien, vilket motsvarar tre gånger genomsnittlig dagsomsättning. Tekniskt sett ser det också bra ut. Aktien är trendmässigt positiv på medellång sikt, har stöd vid ca 308 kronor och en vidare uppgång indikeras.

US 500 svagt upp under tisdagen
Under tisdagen steg marknaden svagt med 0.47% och S&P 500 (SP500) stängde på 3443 punkter.

Index
OMX Stockholm PI
arrow red   Svagt sälj
OMX Stockholm PI har brutit den stigande trendkanalen på medellång sikt, vilket i första skedet indikerar svagare stigningstakt. Indexet har marginellt brutit ned genom stödet vid cirka 730 punkter. Etablerat brott indikerar vidare nedgång. Volymbalansen är negativ och försvagar indexet på kort sikt. RSI-kurvan visar en fallande trend, vilket kan vara en signal om en fallande trend också för kursen. Indexet är totalt sett tekniskt svagt negativ på medellång sikt.
S&P 500
arrow green   Svagt köp
Investerare har över tid stadigt betalt allt högre priser för att köpa in sig i S&P 500 och indexet ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Indexet ligger mellan stödet vid cirka 3380 punkter och motståndet vid cirka 3580 punkter och etablerat brott på en av dessa nivåer kommer att signalera om framtida riktning. Indexet är tekniskt svagt positiv på medellång sikt.
Dagens aktie
Fagerhult (FAG) Kurs 41.60, 21 okt 2020
chart
Investerare har över tid stadigt betalt allt högre priser för att köpa in sig i Fagerhult och aktien ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Aktien gav emellertid köpsignal från en dubbelbotten-formation vid brottet upp genom motståndet vid 40.15. Ger signal om vidare uppgång till 47.68 eller mer. Aktien har brutit en stödnivå på kort sikt och gett en säljsignal från en kortsiktig trading range. Aktien närmar sig stödet vid cirka 40.00 kronor, något som kan ge en reaktion upp. Ett brott ned genom 40.00 kronor kommer emellertid vara en säljsignal. Volymen har tidigare varit hög runt kurstoppar och låg runt kursbottnar. Det styrker trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
Rekommendation: Köp
Modellportfölj, Stockholmsbörsen
arrow greenPortfölj:1443.64
arrow greenRef.index:306.05
 Senaste vecka20202019
Portfölj   -1.88%   4.21%   34.91%
Portfölj efter courtage   -1.88%   3.08%   32.31%
OMX Stockholm Benchmark GI   -1.66%   7.04%   31.45%
Index senaste dag
AEX-1.17%557.40
ATX0.00%3406.09
CAC40-1.53%4853.95
COMPX0.33%11516.00
DAX-0.92%12737
HEX-1.09%10248.00
N100-1.51%974.48
OMXC25GI-1.64%1663.15
OMXSPI-1.41%724.40
OSEBX-1.25%857.55
PSI20-1.12%4171.15
TECDAX-1.35%3109.40
UKX0.08%5889.22
EURUSD0.46%118.7833
CL (OIL)2.13%41.70
Indexvärderingar
 KML
AEXnegnegpos
ATXneutralneutralneutral
CAC40negposneutral
COMPXposneutralpos
DAXnegneutralneutral
HEXneutralposneg
N100posneutralneutral
OMXC25GIpospospos
OMXSPInegnegneg
OSEBXnegneutralneutral
PSI20negnegneg
TECDAXnegneutralpos
UKXneutralnegneg
EURUSDneutralneutralneg
CL (OIL)neutralnegneg

K: Kort sikt.    M: Medellång sikt.    L: Lång sikt.
Börsbarometern
Stockholmsbörsen - Medellång sikt
 
      
37% 42% 21%
 436 Köp
 500 Neutral
 245 Sälj
Håll koll på insiderna! Insiderköp i grönt och sälj i rött.
 
   Senaste månad:
   75% Köp
   273 Köp
   93 Sälj
Avbeställ AnalysNytt
Ansvarsfrånskrivelse Copyright © 2020 Investtech.com AS, Org nr 978 655 424 MVA


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

[ Gå tilbaka till standardinställningar för nyhetsbrevet ]

Redigera AnalysNytt

Registrera dig som mottagare av AnalysNytt för att kunna redigera innehållet.
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK