AnalysNytt

  • Marknadens bästa nyhetsbrev
  • Anpassat efter dina behov
  • Gratis på e-post var dag innan börsöppning

Få AnalysNytt:

E-post:

Gratis nyhetsbrev varje dag

Innehåll
Signaler
Alla indikatorer - Medellång sikt
Kinnevik B22 feb 2019
Elekta B22 feb 2019
MTG B22 feb 2019
AarhusKarlshamn22 feb 2019
ÅF22 feb 2019
Kurser & event vintern 2019
   

Marknaden hade en positiv utveckling under fredagen, OMX Stockholm PI (OMXSPI) stängde på 593 punkter, vilket motsvarar en uppgång på 0.83%. Indexet har inte varit högre sedan oktober 2018. Veckan som helhet gav en uppgång på 0.9%. Indexet har därmed stigit 16 av de senaste 19 dagarna.

481 aktier gick upp och 326 gick ner, 67 förblev oförändrade och 33 var utan omsättning.

Total omsättning av aktier och värdepapper fredag blev cirka 20.1 miljarder kronor.

Ericsson B (ERICB) utvecklade sig positivt och steg 1.95% till en slutnotering på 87.78 kronor. Aktien har inte varit högre sedan juni 2015. Aktien har därmed stigit nio av de senaste 11 dagarna. Det ser också bra ut tekniskt sett. Aktien är trendmässigt positiv på medellång sikt, har brutit upp igenom motstånd vid ca 85.00 kronor och en vidare uppgång indikeras.
Swedbank A (SWEDA) slutade på 171 kronor efter att ha stigit 3.85%. Aktien har inte stigit mer på en och samma dag sedan 28 juni 2016, då den steg 4.00%. Tekniskt sett ser det däremot inte så bra ut. Aktien är tekniskt negativ på medellång sikt.
Elekta B (EKTAB) slutade på 112 kronor efter att ha sjunkit 13.45%. Aktien har inte sjunkit mer på en och samma dag sedan 2 mars 2016, då den sjönk 14.89%. Det var dessutom hög omsättning. Totalt blev det köpt för ca 966 miljoner kronor i aktien, vilket är nio gånger så mycket som en vanlig dagsomsättning. Aktien är trendmässigt positiv på medellång sikt, men har brutit ner genom stöd vid ca 117 kronor .
Crunchfish AB (CFISH) steg mycket kraftigt. Aktien var upp med hela 24.58% och stängde på 16.32 kronor. Det var den sjätte dagen i rad aktien steg. Aktien har därmed gått upp 314% efter köpsignalen från en dubbelbotten-formation för tre veckor sedan.
Xact OMXS30 (XACTOMXS30) utvecklade sig positivt och steg 0.87% till en slutnotering på 192 kronor. Aktien har därmed stigit 16 av de senaste 19 dagarna. Aktien har stöd vid cirka 185 kronor och motstånd vid cirka 195 kronor.

Högsta slutnotering sedan november 2018.
Marknaden hade en positiv utveckling under fredagen, S&P 500 (SP500) stängde på 2793 punkter, vilket motsvarar en uppgång på 0.64%. Indexet har inte varit högre sedan november 2018. Veckan som helhet gav en uppgång på 0.6%. Indexet har därmed stigit 13 av de senaste 17 dagarna.

Index
OMX Stockholm PI
   Svagt sälj
OMX Stockholm PI visar ingen klar trend på medellång sikt. Glidande medelvärde har gett en köpsignal. Det signalerar isolerat sett fortsatt uppgång, men trögheten i indikatorn gör att man ofta går miste om mycket av uppsidan. Indexet testar motståndet vid cirka 595 punkter, vilket kan ge en reaktion ned. RSI över 70 visar att momentum i indexet är starkt positivt på kort sikt. Investerare har stadigt gått upp i pris för att kunna köpa indexet, något som indikerar ökande optimism och att kursen skall fortsätta upp. Speciellt i stora aktier har emellertid högt RSI varit ett tecken på att aktien är överköpt, och att det är fara för en reaktion ned. Indexet är totalt sett tekniskt svagt negativ på medellång sikt.
S&P 500
   Svagt köp
S&P 500 visar ingen klar trend på medellång sikt. Indexet har gett en köpsignal från ett glidande medelvärde, och signalerar därmed fortsatt uppgång. Indexet har marginellt brutit upp genom motståndet vid cirka 2790 punkter. Etablerat brott kommer att indikera vidare uppgång. Det kortsiktiga momentumet i indexet är starkt positivt, med RSI över 70. Det indikerar ökande optimism hos investerarna och ytterligare kursuppgång för S&P 500. Speciellt i stora aktier har emellertid högt RSI varit ett tecken på att aktien är överköpt, och att det är fara för en reaktion ned. Indexet är totalt sett tekniskt svagt positiv på medellång sikt.
Dagens aktie
Coor Service Management Holding AB (COOR) Kurs 76.90, 22 feb 2019
Coor Service Management Holding AB ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det visar att investerare över tid har köpt till stadigt högre kurser för att komma in i aktien och indikerar en bra utveckling för bolaget. Aktien har brutit en rektangelformation. Etablerat genombrott av motståndet vid 74.53 kronor signalerar fortsatt uppgång till 79.77 kronor eller mer. Aktien har stöd vid cirka 73.00 kronor. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
Rekommendation: Köp
Modellportfölj, Stockholmsbörsen
Portfölj:1131.01
Ref.index:227.34
 Senaste vecka20192018
Portfölj   1.40%   12.11%   -3.63%
Portfölj efter courtage   1.40%   11.73%   -6.18%
OMX Stockholm Benchmark GI   0.69%   13.43%   -4.64%
Index senaste dag
AEX0.15%541.37
ATX0.00%3406.09
CAC400.38%5215.85
COMPX0.91%7527.54
DAX0.30%11458
HEX0.12%9585.06
N1000.12%1013.22
OMXC25GI0.43%1139.53
OMXSPI0.83%593.09
OSEBX0.53%872.00
PSI20-0.17%5152.69
TECDAX0.53%2615.75
UKX0.16%7178.60
EURUSD0.04%113.3065
CL (OIL)0.53%57.26
Indexvärderingar
 KML
AEXpospospos
ATXneutralneutralneutral
CAC40posneutralneg
COMPXposneutralpos
DAXposneutralneutral
HEXposneutralpos
N100posneutralneutral
OMXC25GIposneutralneutral
OMXSPIposnegneutral
OSEBXneutralpospos
PSI20posneutralneutral
TECDAXneutralnegpos
UKXposnegpos
EURUSDneutralnegneg
CL (OIL)posnegneutral

K: Kort sikt.    M: Medellång sikt.    L: Lång sikt.
Börsbarometern
Stockholmsbörsen - Medellång sikt
 
      
30% 44% 26%
 289 Köp
 419 Neutral
 247 Sälj
Håll koll på insiderna! Insiderköp i grönt och sälj i rött.
 
   Senaste månad:
   74% Köp
   289 Köp
   101 Sälj
Avbeställ AnalysNytt
Ansvarsfrånskrivelse Copyright © 2019 Investtech.com AS, Org nr 978 655 424 MVA


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

[ Gå tilbaka till standardinställningar för nyhetsbrevet ]

Personligt nyhetsbrev

Som abonnent hos Investtech kan du anpassa AnalysNytt efter ditt behov. Lägg in dina aktier, dina portföljer, osv., och få uppdateringar rätt i din inkorg. Ett personligt AnalysNytt är det bästa sättet att få en daglig översikt över marknaden och egna investeringar.
Om du på en sida ser denna knappen, kan du klicka på den och välja att lägga till en förenklad version av sidan som en liten box i AnalysNytt eller på startsidan.

Redigera AnalysNytt

Registrera dig som mottagare av AnalysNytt för att kunna redigera innehållet.

Anpassa AnalysNytt

Se hur du kan anpassa AnalysNytt till dina behov. 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK