Trendbibeln

Algoritm för identifikation av trender

Investtech har utvecklat automatiska algoritmer för trendidentifikation. Dessa finner för varje dag den ”bästa” trenden i grafen, där bland annat trendens täthet, avvikelse från regressionslinje och antal punkter nära golv och tak ingår som kriterier.

Algoritm för identifikation av trender

I äldre dagar, som också beskrivs i Investtechs bok om Teknisk aktieanalys, gjorde man visuell teknisk analys manuellt: "För att identifiera en trend, måste man studera kursrörelserna. Kursen rör sig sällan i en rät linje, utan mer som en serie med toppar och bottnar. Om man kan rita en rät linje genom två eller flera stigande bottnar, har man stödlinjen i en stigande trend, se figur 1. Därefter ritar man en linje parallell med stödlinjen genom de stigande topparna. Denna linje kallas trendens motståndslinje, och stöd- och motståndslinjen utgör tillsammans trenden, se figur 2."

Figur 1. Stödlinjen i en stigande trend.

Figur 2. Stigande trend med stöd- och motståndslinje.

Motsvarande har man en fallande trend om man kan rita en rät linje genom två eller flera fallande toppar, och anpassa en parallell linje till denna genom fallande bottnar.

Många investerare identifierar fortsatt trender genom att studera grafer och teckna trendlinjer för hand. En sådan metod har svagheten att den är subjektiv, sådan att man gärna ser de trender man önskar att se, och som kanske passar ens egna undermedvetna preferenser. Den är också mycket tidskrävande.

Nu finns emellertid goda verktyg för sådan analys. Investtech har utvecklat automatiska algoritmer för trendidentifikation. Dessa finner varje dag den ”bästa” trenden i grafen, där bland annat trendens täthet, avvikelse från regressionslinje och antal punkter nära golv och tak ingår som kriterier. I en Investtech-graf på medellång sikt, med 18 månaders historik, värderas cirka 80,000 enskilda trendalternativ varje dag. Varav dessa tilldelas en score, där den med den högsta scoren väljs.

Figur 3: Ofta kan det vara svårt att se om en aktie ligger i en stigande, sidledes eller fallande trend, och om en trendkanal är bruten eller inte. Det är nyttigt att ha ett verktyg som finner detta baserat på objektiva matematiska kriterier.

Figur 4. Exempel på stigande trend identifierad av Investtechs system. Marine Harvest i februari 2016. Aktien ligger inne i en stigande trendkanal, har tilldelats köp-signal från stigande trend, och indikeras att stiga vidare.

 

Trendbibeln är skriven av forskningschef Geir Linløkken under 2016. Forskningsteamet bakom Trendbibeln består av seniorforskarna Asbjørn Taugbøl och Fredrik Tyvand, samt Linløkken själv.

Trendbibeln - startsida

Investtech har arbetat med forskning inom behavioural finance, teknisk och kvantitativ aktieanalys sedan 1997. Företaget har utvecklat ett analyssystem som bland annat identifierar trender, stöd och motstånd, formationer och volymmönster i aktiekurser, och ger köp- och sälj-rekommendationer baserat på detta. Investtech gör omfattande användning av avancerade matematiska algoritmer och tunga statistiska metoder i sina dataprogram och internetbaserade abonnemangstjänster.

Mer om Investtechs forskning

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK