Trendbibeln

Investtechs analyskoncept

Investtech bygger på etablerad teori inom teknisk analys och har verktyg som är enkla att använda. Genom omfattande användning av kvantitativa metoder har företaget omfattande forskning på hur signalerna har fungerat över tid. Investtech har sålt abonnemang på teknisk analys sedan 1997.

Investtechs analyskoncept

Teori: Teknisk analys är en gren inom finansiell analys av börsnoterade värdepapper. Huvudprincipen är att man kan förstå hur köpare och säljare i marknaden tänker idag genom att se på vilka kursrörelser det har varit den sista tiden. Man kan se om köpintresset är ökande eller om det är säljintresset som är ökande. Då kan man också utläsa vad marknadsaktörerna vill göra imorgon. Genom att själv göra detta varje dag, kan man köpa aktier som kommer stiga och sälja aktier som kommer falla.

Det har skrivits flera hundra böcker om ämnet och speciellt i USA har teknisk analys varit en etablerad och accepterad analysform i flera decennier. Teorin som utvecklats bygger på förståelsen av mänskligt beteende men tar också med element från företagsekonomisk utveckling.

Teorin säger till exempel att en aktie i en stigande trend skall fortsätta att stiga. Detta grundas med att verksamheten är inne i en positiv utveckling, att köpintresset är ökande och att investerare stadigt betalar mer för att komma in i aktien.

Denna teori är grunden för Investtechs analyser.

Verktyg: För att utöva teknisk analys är objektiva verktyg en stor fördel. Traditionellt har investerare och analytiker suttit med ritverktyg framför skärmar och markerat trender och andra visuella tekniska indikatorer där de subjektivt menar att detta är riktigt. Med ett sådant sätt att arbeta på, är det lätt att se trender och signaler där man omedvetet önskar att se dem. Det är lätt att bli påverkad psykiskt om man själv sitter i aktien, om man önskar att köpa eller sälja, av kortsiktiga rörelser i marknaden och av nyheter runt företaget.

Genom att ha verktyg som gör analysen automatisk, får man alltid objektiva analyser. Man kan ta ställning till de psykologiska rörelserna som denna indikerar, sett utifrån. Genom att bygga upp en strategi runt handel baserat på automatiska signaler och indikatorer, kommer man undvika att färgas av egna uppfattningar, också när andra aktörer lätt agerar fel då känslorna påverkar.

Investtechs analysverktyg är utvecklade sedan 1990-talet. De bygger på etablerad teori inom teknisk analys, och identifierar bland annat trender, stöd och motstånd, volymutveckling och kursformationer med köp- och säljsignaler helt automatiskt.

Det är tunga matematiska och statistiska modeller som ligger till grund. För att finna den bästa trenden på ett medellångt chart blir exempelvis först närmare 80,000 trendmöjligheter i chartet analyserade. För var och en av dessa trendkandidater beräknas en kvalitetspoäng, score, baserat på exempelvis hur lång den är, hur tät den är, hur många punkter som ligger nära stödet vid golvet av kanalen, och ett antal andra egenskaper. Den trenden, av de 80,000, med högst kvalitetspoäng anses som den nuvarande bästa trenden för aktien, och tecknas i chartet.

Empiri: Det är ingen nytta med etablerad teori och goda verktyg, om inte teorin stämmer i praktiken. I och med att Investtech har system för automatisk identifikation av tekniska indikatorer, sådana som trender och kursformationer, har vi också möjlighet undersöka vad som historiskt faktiskt har skett efter sådana signaler.

För de flesta tekniska indikatorerna vi studerat, har vi funnit historik som styrker teorin. Vi har emellertid också funnit resultat som går stick i strid med vanlig användning av tekniska indikatorer. På Investtechs hemsidor kan abonnenter läsa om våra forskningsresultat.

I Trendbibeln tar vi oss för alla aspekter på trender, och ser hur teorin har stämt i praktiken på Stockholmsbörsen och de andra nordiska börserna de senaste 20 åren.

Investtechs analyskoncept är därmed omfattande: Vi bygger på etablerade teorier inom teknisk analys och har verktyg som är lätta att använda för signalidentifikation, stockpicking och analyser av enskilda aktier. I tillägg har vi en omfattande forskning på hur signalerna fungerat över tid, något vi använder i stor omfattning när vi ger subjektiva analyser i morgonrapporter, dagens case, modellportföljer och tradingidéer.

 

Trendbibeln är skriven av forskningschef Geir Linløkken under 2016. Forskningsteamet bakom Trendbibeln består av seniorforskarna Asbjørn Taugbøl och Fredrik Tyvand, samt Linløkken själv.

Trendbibeln - startsida

Investtech har arbetat med forskning inom behavioural finance, teknisk och kvantitativ aktieanalys sedan 1997. Företaget har utvecklat ett analyssystem som bland annat identifierar trender, stöd och motstånd, formationer och volymmönster i aktiekurser, och ger köp- och sälj-rekommendationer baserat på detta. Investtech gör omfattande användning av avancerade matematiska algoritmer och tunga statistiska metoder i sina dataprogram och internetbaserade abonnemangstjänster.

Mer om Investtechs forskning

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK