Trendbibeln

Forskningsresultat – aktier i stigande och fallande trender på medellång sikt

Aktier som har legat i stigande trender har i genomsnitt fått en klart positiv kursutveckling de kommande 66 dagarna, och en kursutveckling klart bättre än den genomsnittliga utvecklingen för referensindexet.

Forskningsresultat – aktier i stigande och fallande trender på medellång sikt

Vi har sett på hur aktier som har legat i stigande eller fallande trender vid en tidpunkt, har utvecklat sig de kommande tre månaderna. Aktier i stigande trender tilldelades köpsignaler och aktier i fallande trender tilldelades säljsignaler.

c) Danmark.

 

Figur 1: Genomsnittlig kursutveckling 66 dagar efter att aktier legat i stigande trender (blå kurva) respektive fallande trender (röd kurva) på Investtechs medellånga tekniska grafer. Bredden på det skuggade området motsvarar en standardavvikelse på genomsnitts-estimat – ju smalare variationsområde, desto bättre estimat. Genomsnittlig utveckling för referensindexet är den svarta kurvan. Klicka på figurerna för större versioner.

 

Genomsnittlig avkastning efter 66 dagar Norge Sverige Danmark Finland Balanserat snitt
Köpsignal, aktie i stigande trend 5,4 % 5,5 % 5,5 % 2,7 % 5,3 %
Säljsignal, aktie i fallande trend -0,1 % 2,0 % -1,7 % 0,5 % 1,3 %
Referensindex 3,1 % 4,0 % 3,2 % 2,5 % 3,5 %

Relativ avkastning Norge Sverige Danmark Finland Balanserat snitt
Köpsignal, aktie i stigande trend 2,3 %e 1,5 %e 2,3 %e 0,2 %e 1,9 %e
Säljsignal, aktie i fallande trend -3,2 %e -2,0 %e -4,9 %e -2,0 %e -2,2 %e

%e: procentenheter. Skillnad mellan genomsnittlig avkastning på aktier med signaler och genomsnittlig kursutveckling för referensindexet.

Vi ser att aktier som har legat i stigande trender, i genomsnitt fått en klart positiv kursutveckling de kommande 66 dagarna, och en kursutveckling klart bättre än genomsnittlig utveckling för referensindexet. Samtidigt har aktier som har legat i fallande trender, fått en kursutveckling de kommande 66 dagarna som varit svagare än genomsnittligt referensindex.

Uträkningarna har gjorts med underlag från ett stort dataset över en relativt lång tidsperiod, och för fyra olika länder. Osäkerheten i estimatet, mätt med standardavvikelse, är relativt låg, med statistiskt höga T-värden. Därmed anses resultaten som robusta, trots den tidigare nämnda bristen av oberoende mellan proverna.

Om du önskar lära dig ännu mer...

 

Trendbibeln är skriven av forskningschef Geir Linløkken under 2016. Forskningsteamet bakom Trendbibeln består av seniorforskarna Asbjørn Taugbøl och Fredrik Tyvand, samt Linløkken själv.

Trendbibeln - startsida

Investtech har arbetat med forskning inom behavioural finance, teknisk och kvantitativ aktieanalys sedan 1997. Företaget har utvecklat ett analyssystem som bland annat identifierar trender, stöd och motstånd, formationer och volymmönster i aktiekurser, och ger köp- och sälj-rekommendationer baserat på detta. Investtech gör omfattande användning av avancerade matematiska algoritmer och tunga statistiska metoder i sina dataprogram och internetbaserade abonnemangstjänster.

Mer om Investtechs forskning

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK