Trendbibeln

Forskningsresultat – brott upp och ned från trender

Aktier i stigande trender med brott upp har fortsatt upp, och det med starkare stigningstakt än tidigare. För aktier med brott ned genom golvet i en fallande trend, har den fortsatta kursutvecklingen varit starkt negativ.

Forskningsresultat – brott upp och ned från trender

Figur 1: Brott i trendriktning. Genomsnittlig kursutveckling för aktier med brott upp genom taket av en stigande trend och brott ned genom golvet av en fallande trend på Investtechs medellånga tekniska grafer. 

Figur 2: Brott mot trendriktning. Genomsnittlig kursutveckling för aktier som brutit ned genom golvet av en stigande trend och brutit upp genom taket av en fallande trend på Investtechs medellånga tekniska grafer. 

Relativ avkastning, stigande trender och brott Norge Sverige Danmark Finland Balanserat snitt
Brott upp från stigande trend 4,7 %e 2,8 %e 2,6 %e 1,1 %e 3,3 %e
Inne i stigande trend 2,3 %e 1,5 %e 2,3 %e 0,2 %e 1,8 %e
Brott ned från stigande trend 0,4 %e 0,4 %e 1,1 %e -0,6 %e 0,4 %e

Relativ avkastning, fallande trender och brott Norge Sverige Danmark Finland Balanserat snitt
Brott ned från fallande trend -7,8 %e -6,3 %e -9,9 %e -5,6 %e -7,3 %e
Inne i fallande trend -3,2 %e -2,0 %e -4,9 %e -2,0 %e -2,8 %e
Brott upp från fallande trend -0,2 %e 0,3 %e -1,1 %e 1,3 %e 0,0 %e

%e: procentenheter

Från graferna och tabellen ovan, ser vi att aktier i stigande trender med brott upp har fortsatt uppåt, och det med en stigningstakt som är starkare än aktier som ligger inne i en stigande trend. Aktier som har brutit ned från stigande trend, har också fortsatt upp, men med en stigningstakt klart svagare än aktier inne i trend, och bara då knappt över marknadens utveckling.

För aktier med brott ned genom golvet av fallande trend, har den fortsatta kursutvecklingen varit starkt negativ med ett fall på 7,3 procentenheter mer än referensindex för det balanserade snittet av alla signalerna i Norden. Detta är klart svagare än aktier som är inne i fallande trend. Aktier som har brutit upp genom taket av en fallande trend, har haft en neutral utveckling i förhållande till marknaden den kommande perioden, något som i absoluta tal betyder en uppgång på 3,5 procent kommande tre månader.

Resultaten ovan passar bra med teknisk analys-teori om trendbrott. Brott upp har givit vidare uppgång, och starkare stigningstakt än tidigare. Brott ned från stigande trend har givit fortsatt uppgång, med svagare stigningstakt än tidigare.
Brott ned av fallande trend har givit fortsatt fall med starkare nedgångstakt än tidigare.

Det enda stället resultaten går emot teorin, är vid brott upp av fallande trend. Detta har inte givit ett fortsatt fall, men istället en uppgång i linje med marknaden.

 

Trendbibeln är skriven av forskningschef Geir Linløkken under 2016. Forskningsteamet bakom Trendbibeln består av seniorforskarna Asbjørn Taugbøl och Fredrik Tyvand, samt Linløkken själv.

Trendbibeln - startsida

Investtech har arbetat med forskning inom behavioural finance, teknisk och kvantitativ aktieanalys sedan 1997. Företaget har utvecklat ett analyssystem som bland annat identifierar trender, stöd och motstånd, formationer och volymmönster i aktiekurser, och ger köp- och sälj-rekommendationer baserat på detta. Investtech gör omfattande användning av avancerade matematiska algoritmer och tunga statistiska metoder i sina dataprogram och internetbaserade abonnemangstjänster.

Mer om Investtechs forskning

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK