Trendbibeln

Trendbibeln – data och signaler

Investtech har studerat 350,297 signaler från trender i aktiekurser på de nordiska börserna under perioden 1996 till 2015. Alla börsnoterade aktier med tillräcklig omsättning har varit med, och datasetet anses representativt för genomsnittlig börsutveckling. Datasetet är det största företaget någonsin arbetat med, och resultaten anses klart signifikativa.

Trendbibeln – data och signaler

Det har använts historiska kurser för företagen på Stockholmsbörsen från 1.4.2003, för Oslobörsen från 1.1.1996, för Köpenhamnsbörsen från 25.4.2005 och från Helsingforsbörsen från 22.10.2007. På alla marknader använde vi på data till och med 31.12.2015 och signaler fram till 30.9.2015.

Vi lät perioden för signaler stanna tre månader före dataperioden, så att vi skulle få kompletta data till att studera kursutveckling tre månader efter signalerna. Graferna och analyserna i ett av kapitlen går emellertid 250 dagar framåt i tiden. För signaler där vi inte har haft framtida kurser så långt fram, är kurser estimerade likt föregående kurser. Detta har en liten samlad effekt, och endast i detta kapitel, och antas inte ha någon betydelse för slutsatsen.

Datasetet motsvarar analyser som publicerats till Investtechs abonnenter på www.investtech.com, med ett tillägg på runt fyra år för Norge (1996-1999), där vi genererat historiska data baserat på samma algoritmer. Genom att se på signaler fram till tre månader före dataperiodens slut, fick vi med framtida kursutveckling de kommande tre månaderna, sådant att resultaten på tre månaders sikt blev kompletta.

Det har endast använts signaler från företag med en genomsnittlig dagsomsättning på minst en halv miljon kronor de senaste 22 dagarna.

Börskurserna är justerade för splittar, teckningsoptioner, fusioner, utdelningar och andra bolagshändelser, sådant att kursutvecklingen speglar den reella värdeutvecklingen i företagen. Alla företag som har varit börsnoterade i tidsrummet är med, inkluderat företag som inte är listade idag.

Referensindexet för analyserna av företagen på Stockholmsbörsen är OMX Stockholm Benchmark GI, OMXSGI. För Oslobörsen är referensindexet Hovedindeksen, OSBX. Köpenhamn har OMX C20 Cap, OMXC20CAP som referensindex. Helsingfors är speciell. I graferna används OMX Helsinki, HEX. I denna viktas emellertid Nokia mycket tungt, och med Nokias kraftiga fall, anses den inte som representativ. För att finna relativa tal för Helsingfors, har vi beräknat ett nytt referensindex som är snittet av de skandinaviska indexen och HEX-indexet. Den finska datan utgör bara fem procent av det totala antalet signaler, så det betyder oavsett lite för de samlade resultaten.

Figur 1. Skärmbilden från Excel-kalkylarket som använts till att få en översikt över de omfattande forskningsresultaten.

Vi har sett på aktier med stigande och fallande trender, och med brott genom horisontella trender, (enligt Investtechs grafer). Aktier inne i stigande trend, med brott upp genom taket av den stigande trenden, med brott ned genom golvet av en stigande trend, samt brott upp genom horisontell trend, definierades som köpsignaler. Motsvarande blev aktier inne i fallande trend, med brott ned genom golvet av fallande trend, med brott upp genom taket av en fallande trend, samt med brott ned genom horisontell trend, definierade som säljsignaler. Dessa definitioner harmoniserar väl med etablerad teori inom teknisk analys.

För aktier som har visat stigande eller fallande trender över lång tid, krävde vi att det gick minst 22 handelsdagar innan gavs en ny signal av samma typ.

En stigande trend definieras vid att den har en stigningsgrad större än 10 grader på Investtechs grafer, och en fallande trend definieras genom att ha en stigningsgrad mindre än -10 grader. Detta kommer utgöra olika årlig stigningstakt för olika aktier, oberoende av aktiens volatilitet och variationsområde i grafen.

Vi såg på signaler baserade på de tre tidshorisonterna Investtech gör analyser för, kort, medellång och lång sikt. Kort sikt är cirka sex månaders chart, medellång sikt är 18 månaders chart, medan lång sikt är sex år. På alla chart kördes Investtechs trendalgoritmer, och endast den allra bästa trenden användes. Detta motsvarar trenden som ritas in i graferna i Investtechs abonnemangstjänster, och som används i de dagligen uppdaterade automatiska analyserna och kommentarerna.

Totalt bestod datasetet av 350,297 signaler från trender, fördelade såsom visas i tabellen nedan.

Antal Köpsignaler Säljsignaler Totalt Andel
Norge 65513 50628 116141 33 %
Sverige 104135 66906 171041 49 %
Danmark 27172 17470 44642 13 %
Finland 10990 7483 18473 5 %

Proverna i datasetet är inte statistiskt oberoende. Detta beror för det första på att en aktie med stigande trend, kan ge flera signaler, nämligen en signal var 22 dag aktien ligger i trenden. Med analys av kursutveckling 66 dagar framåt i tiden, kommer sådana signaler vara delvis överlappande. För det andra beror det på kovarians mellan enskilda aktier. Om börsen eller en enskild aktie stiger, kommer det också vara mer sällsynt att andra aktier stiger, så kursutvecklingen blir inte statistiskt oberoende.

Datasetet anses emellertid som mer än stort nog för att en analys skall ge statistiskt signifikanta resultat.

Vårt huvudscenario är aktier som ligger inne i stigande eller fallande trender på medellång sikt. I Trendbibeln studerar vi också vad brott upp och ned från trenden betyder, och ser om det finns skillnader på kort, medellång och lång sikt.
Vi ger också kommentarer på förenade egenskaper över de nordiska länderna och ser på vad likviditet, eller företagsstorlek, kan betyda.

Figur 2. Skärmbild från Excel-kalkylarket som använts till att få en översikt över de omfattande forskningsresultaten.

 

Trendbibeln är skriven av forskningschef Geir Linløkken under 2016. Forskningsteamet bakom Trendbibeln består av seniorforskarna Asbjørn Taugbøl och Fredrik Tyvand, samt Linløkken själv.

Trendbibeln - startsida

Investtech har arbetat med forskning inom behavioural finance, teknisk och kvantitativ aktieanalys sedan 1997. Företaget har utvecklat ett analyssystem som bland annat identifierar trender, stöd och motstånd, formationer och volymmönster i aktiekurser, och ger köp- och sälj-rekommendationer baserat på detta. Investtech gör omfattande användning av avancerade matematiska algoritmer och tunga statistiska metoder i sina dataprogram och internetbaserade abonnemangstjänster.

Mer om Investtechs forskning

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK