Trendbibeln

Forskningsresultat – horisontella trender

Ett brott upp från en horisontell trend har följts upp av en solid uppgång motsvarande 4,0 procentenheter mer än genomsnittlig utveckling för referensindexet på tre månaders sikt.

Forskningsresultat – horisontella trender

Figur 1: Brott av horisontella trender. Genomsnittlig kursutveckling för aktier med brott upp och ned från horisontella trender i Investtechs medellånga tekniska grafer.Relativ avkastning, brott av horisontell trend Norge Sverige Danmark Finland Balanserat snitt
Brott upp 5,1 %e 3,2 %e 4,9 %e 0,4 %e 4,0 %e
Brott ned -2,3 %e -5,5 %e -4,5 %e -4,9 %e -4,1 %e

%e: procentenheter

Datasetet för horisontella trender är mindre än dataseten för de övriga trendsignalerna vi har sett på. Det betyder att det inte är så ofta sådana situationer uppträder på marknaden. Ett brott upp från en horisontell trend har emellertid efterföljts av en solid uppgång motsvarande 4,0 procentenheter mer än genomsnittlig utveckling för referensindexet på tre månaders sikt. Motsvarande har brott ned följts av en underavkastning på 4,1 procentenheter. De stora prisfluktuationerna gör att resultaten anses klart signifikanta.

Om du önskar att lära dig mer om horisontella trender eller se vilka aktier på Stockholmsbörsen som just nu har givit signaler från horisontell trend...

 

Trendbibeln är skriven av forskningschef Geir Linløkken under 2016. Forskningsteamet bakom Trendbibeln består av seniorforskarna Asbjørn Taugbøl och Fredrik Tyvand, samt Linløkken själv.

Trendbibeln - startsida

Investtech har arbetat med forskning inom behavioural finance, teknisk och kvantitativ aktieanalys sedan 1997. Företaget har utvecklat ett analyssystem som bland annat identifierar trender, stöd och motstånd, formationer och volymmönster i aktiekurser, och ger köp- och sälj-rekommendationer baserat på detta. Investtech gör omfattande användning av avancerade matematiska algoritmer och tunga statistiska metoder i sina dataprogram och internetbaserade abonnemangstjänster.

Mer om Investtechs forskning

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK