Trendbibeln

Trendbibeln

Investtech har studerat 350,297 signaler från trender i aktiekurser på de nordiska börserna under perioden 1996 till 2015. Resultaten bekräftar i stora drag teori inom teknisk aktieanalys: Aktier med stigande trender fortsätter att stiga!
I Trendbibeln får du veta allt du behöver för att göra statistiskt goda investeringar på börsen.

Trendbibeln

Trender är ett centralt begrepp inom teknisk analys, och mycket använt av investerare som underlag vid köp och försäljning av aktier. Trendutveckling kan teoretiskt förklaras utifrån ekonomisk tillväxt i verksamheten och psykologiska förhållande bland investerare. Men varför stämmer denna teori så väl överens med hur marknaden faktiskt ter sig? Finns det särskilda signaler från trender som lämpar sig till att investerare efter? Och hur kan man implementera en investeringsstrategi baserad på trender i praktiken?

Här får du veta...

Trendbibeln är baserad på ett forskningsarbete på trender och vad som sker med aktier som ligger i stigande och fallande trender, eller som har brutit ut från trender. Tillsammans har Investtech sett på 350,297 signaler från trender i aktiekurser på de nordiska börserna i perioden 1996 till 2015. Resultaten presenteras i detta omfattande verk. Det har lagts vikt på hur resultaten har betydelse i praktiken för investeringar på börsen, och visar hur en investerare kan dra nytta av de påvisade statistiskt signifikanta effekterna.

Arbetet ingår i ett större forskningsprojekt på analyser av tekniska signaler, stöttat av Norges forskningsråd genom SkatteFUNN-ordningen.

Läs mer om ...



Investtechs analyskoncept är omfattande; Vi bygger på etablerad teori inom teknisk analys och har verktyg som är lätta att använda för signalidentifikation, stockpicking och analys av enskilda aktier. I tillägg har vi en omfattande forskning på hur signalerna har fungerat över tid, något vi använder i stor grad när vi ger subjektiva råd i form av analyser i morgonrapporter, dagens case, modellportföljer och tradingidéer.

Vi är stolta över att kunna presentera Trendbibeln. Vi hoppas du drar nytta av informationen här och önskar att använda Investtechs analyser som verktyg till dina egna aktieinvesteringar.

Trendbibeln är skriven av forskningschef Geir Linløkken under 2016. Forskningsteamet bakom Trendbibeln består av seniorforskarna Asbjørn Taugbøl och Fredrik Tyvand, samt Linløkken själv.

Trendbibeln - startsida

Investtech har arbetat med forskning inom behavioural finance, teknisk och kvantitativ aktieanalys sedan 1997. Företaget har utvecklat ett analyssystem som bland annat identifierar trender, stöd och motstånd, formationer och volymmönster i aktiekurser, och ger köp- och sälj-rekommendationer baserat på detta. Investtech gör omfattande användning av avancerade matematiska algoritmer och tunga statistiska metoder i sina dataprogram och internetbaserade abonnemangstjänster.

Mer om Investtechs forskning

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK