Trendbibeln

Forskningsresultat – likviditet och signalkraft

Stigande trender ger starkare köpsignaler för både stora och medelstora börsnoterade bolag. De allra starkaste signalerna har kommit från små och medelstora bolag. Säljsignalerna från trend ger starka indikationer på kommande underavkastning för både stora och små bolag.

Forskningsresultat – likviditet och signalkraft

Stora bolag, som ofta har hög omsättning på börsen, får generellt mer uppmärksamhet från analytiker, investerare och media än mindre bolag. Detta kan betyda att informationen runt de stora bolagen kommer ut snabbare till de som handlar aktierna, än i de små. Ett viktigt element i teknisk analys, och särskilt trendanalys, är hur mänsklig psykologi och affärer påverkas av nyhetsflöden i marknaden. Man kan därmed tänka sig att trendsignaler kommer ha en annan signalkraft på stora och små bolag.

Vi delade in bolagen i två ganska lika stora grupper; de med genomsnittlig dagsomsättning under respektive över fem miljoner kronor. För Finland använde vi 0,5 miljoner euro som gräns. Vi såg på aktier som låg i stigande och fallande trend på Investtechs medellånga grafer. Resultaten visas under, med småbolagen till vänster och storbolagen till höger.

Figur 1: Avkastning för aktier i stigande och fallande trender. Aktier med genomsnittlig dagsomsättning under fem miljoner kronor till vänster och över fem miljoner kronor till höger.
 

Aktier i stigande trender på medellång sikt
Relativ avkastning efter 66 dagar Norge Sverige Danmark Finland Balanserat snitt
Småbolag 3,1 %e 2,6 %e 2,7 %e 1,1 %e 2,7 %e
Storbolag 1,5 %e 0,4 %e 2,0 %e -1,1 %e 0,9 %e

Aktier i fallande trender på medellång sikt
Relativ avkastning efter 66 dagar Norge Sverige Danmark Finland Balanserat snitt
Småbolag -2,5 %e -2,5 %e -6,3 %e -3,1 %e -3,0 %e
Storbolag -4,7 %e -1,1 %e -2,2 %e -0,4 %e -2,5 %e

%e: procentenheter

För småbolagen ser vi att aktier med köpsignaler från stigande trend på Investtechs medellånga grafer gav en meravkastning på 2,7 procentenheter mot referensindexet på 66 dagars sikt. Storbolagen gav en motsvarande meravkastning på 0,9 procentenheter. Vi ser liknande resultat för trendbrott upp och ned, och för kortsiktiga och långsiktiga signaler.

För köpsignaler från trender indikeras därmed att de har en starkare signalkraft för små bolag än för stora. Med andra ord: Köpsignal från trend är mer pålitlig om aktien har en omsättning under fem miljoner kronor per dag, än om den har en omsättning över. Köpsignal från trend ger emellertid indikation om kommande meravkastning också för stora aktier.

Säljsignalerna visar en mer konsistent prediktionskraft för låg- och höglikvida aktier. Småbolag med säljsignal från fallande trend gav en underavkastning på 3,0 procentenheter de kommande tre månaderna. Storbolagen gav en motsvarande underavkastning på 2,5 procentenheter.

Säljsignaler verkar därmed ha god signalkraft både för små- och storbolag. Det är vissa skillnader över länderna, med bäst prediktionskraft för storbolagen i Norge och småbolagen i de andra länderna.

 

Trendbibeln är skriven av forskningschef Geir Linløkken under 2016. Forskningsteamet bakom Trendbibeln består av seniorforskarna Asbjørn Taugbøl och Fredrik Tyvand, samt Linløkken själv.

Trendbibeln - startsida

Investtech har arbetat med forskning inom behavioural finance, teknisk och kvantitativ aktieanalys sedan 1997. Företaget har utvecklat ett analyssystem som bland annat identifierar trender, stöd och motstånd, formationer och volymmönster i aktiekurser, och ger köp- och sälj-rekommendationer baserat på detta. Investtech gör omfattande användning av avancerade matematiska algoritmer och tunga statistiska metoder i sina dataprogram och internetbaserade abonnemangstjänster.

Mer om Investtechs forskning

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK