Trendbibeln

Teknisk analys-teori om trender

Köp och behåll aktier i stigande trender. Sälj och håll dig ifrån aktier i fallande trender.

Teknisk analys-teori om trender

Stigande trend där en aktie med positiv fundamental utveckling över tid rör sig mellan att handlas till P/E=12, som många investerare anser billig, och P/E=15, som många investerare anser dyrt.

Investtechs hjälpsidor om trender och andra tekniska indikatorer hittar du under menyn Utbildning. Där kan du bland annat se vilka av de största företagen som just nu ligger i stigande trender.

Följande är hämtat från Investtechs hjälpsidor om trender.

Trend är en av de allra viktigaste indikatorerna inom teknisk analys. Enligt teknisk analys fortsätter aktier i stigande trend att stiga medan aktier i fallande trend fortsätter att falla. Investtechs forskning visar att det stämmer. Se forskningsrapport längst ned i högerspalten.

Därmed är det viktigt att identifiera en akties trend. Det är också viktigt att identifiera när trenden vänder för att köpa tidigt i en uppgång och sälja tidigt vid en nedgång.

Trend är en indikator som är lätt att följa. Investtech identifierar varje dag den kvalitetsmässigt bästa trenden för varje aktie. Aktier som ligger i en stigande trend bör köpas och aktier som ligger i fallande trend bör säljas.

Köp och behåll aktier i stigande trender

Köp och behåll aktier i stigande trender

Sälj och håll dig ifrån aktier i fallande trender

Sälj och håll dig ifrån aktier i fallande trender

Sidledes trend

Aktier i sidledes trender kan köpas nära trendgolvet och säljas nära trendtaket.

Huvudprinciper

Grunden i trendanalys är enkel: The trend is your friend.

 • Köp och behåll aktier i stigande trender.
 • Sälj och håll dig ifrån aktier i fallande trender.
 • Aktier i sidledes trender kan köpas nära trendgolvet och säljas nära trendtaket.

Varningssignaler

 • Kurs nära trendgolvet indikerar en större uppsida, men samtidigt en större risk för brott nedåt.
 • Kurs nära trendtak indikerar en mindre uppsida, men samtidigt en större möjlighet för brott uppåt.

Trendbrott

Vid första anblicken skulle man tro att man bör sälja en aktie när den bryter ned från en stigande trend. Detta är emellertid ofta bara en signal om att aktier tar en liten paus, och snart fortsätter upp. Följande gäller vid värdering av trendbrott:

 • Hög volym förstärker ett brott och varslar om möjlig trendvändning.
 • Låg volym indikerar att aktien snart kommer fortsätta trendriktningen.
 • Vid stigande trend: Brott under den föregående bottnen varslar om vändning ned.
 • Vid fallande trend: Brott över den föregående toppen varslar om vändning upp.

Huvudprincipen i trendanalys är helt enkelt: Aktien skall fortsätta i trendriktningen.

Beroende på hur kursen ligger i förhållande till trendkanalen, indikeras en stark eller svag utveckling.

 • Aktier med stigande trender skall fortsätta uppåt, medan aktier med fallande trender skall fortsätta ned.
 • Brott upp genom taket av en stigande trend indikerar vidare uppgång med starkare stigningstakt än tidigare.
 • Brott ned genom golvet av en stigande trend indikerar vidare uppgång eller mer horisontell utveckling, men en svagare stigningstakt än tidigare.
 • Brott ned genom golvet av en fallande trend indikerar vidare nedgång med starkare nedgångstakt än tidigare.
 • Brott upp genom taket av en fallande trend indikerar vidare nedgång eller mer horisontell utveckling, men svagare nedgångstakt än tidigare.
 • Aktier som brutit upp genom taket av en horisontell trend skall fortsätta upp, medan aktier med brott ned genom golvet skall fortsätta ned.

Förhållandena ovan gäller teoretiskt på alla tidshorisonter, både på kort sikt från några få dagar eller veckor, till lång sikt där man har trender som går över flera år.

I Trendbibeln ser vi på hur bra teorin ovan har stämt på de nordiska börserna under perioden 1996 till 2015, och beskriver hur en sådan undersökning kan göras. 

Läs mer och se exempel från dagens marknad i Investtechs hjälpsystem för teknisk aktieanalys.

Aktier inne i trend:

Aktier som brutit en trend:

Sidledes trend:

Trendbibeln är skriven av forskningschef Geir Linløkken under 2016. Forskningsteamet bakom Trendbibeln består av seniorforskarna Asbjørn Taugbøl och Fredrik Tyvand, samt Linløkken själv.

Trendbibeln - startsida

Investtech har arbetat med forskning inom behavioural finance, teknisk och kvantitativ aktieanalys sedan 1997. Företaget har utvecklat ett analyssystem som bland annat identifierar trender, stöd och motstånd, formationer och volymmönster i aktiekurser, och ger köp- och sälj-rekommendationer baserat på detta. Investtech gör omfattande användning av avancerade matematiska algoritmer och tunga statistiska metoder i sina dataprogram och internetbaserade abonnemangstjänster.

Mer om Investtechs forskning

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK