Trendbibeln

Forskningsresultat – trender på kort och lång sikt

Aktier i stigande trender har fortsatt upp, och stigit mer än marknaden, för trender på både kort, medellång och lång sikt. Trender på Investtechs kortsiktiga och medellånga grafer har givit starkare signaler än trender på de långsiktiga graferna.

Forskningsresultat – trender på kort och lång sikt

Figur 1: Kort sikt. Genomsnittlig kursutveckling för aktier i stigande och fallande trender på Investtechs kortsiktiga tekniska grafer.Figur 2: Lång sikt. Genomsnittlig kursutveckling för aktier i stigande och fallande trender på Investtechs långsiktiga tekniska grafer.Relativ avkastning, aktier i stigande trender Norge Sverige Danmark Finland Balanserat snitt
Kort sikt 2,4 %e 1,7 %e 1,9 %e 0,9 %e 1,9 %e
Medellång sikt 2,3 %e 1,5 %e 2,3 %e 0,2 %e 1,8 %e
Lång sikt 1,3 %e 0,4 %e 1,7 %e -0,6 %e 0,8 %e

Relativ avkastning, aktier i fallande trender Norge Sverige Danmark Finland Balanserat snitt
Kort sikt -2,7 %e -1,7 %e -3,1 %e -1,8 %e -2,2 %e
Medellång sikt -3,2 %e -2,0 %e -4,9 %e -2,0 %e -2,8 %e
Lång siktt -1,5 %e -0,5 %e -3,0 %e +0,4 %e -1,2 %e

%e: procentenheter

Från graferna och tabellen ovan, ser vi att aktier i stigande trender har fortsatt upp, och stigit mer än marknaden, för trender på kort, medellång och lång sikt. Uppgången är mest signifikant för de kortsiktiga och medellånga trenderna, men också för de långsiktiga graferna är det signifikativt positiv kovarians mellan stigande trend och meravkastning tre månader framåt i tiden.

Vi ser att fallande trender ger god indikation på kommande underavkastning på kort, medellång och lång sikt. Även här är sambanden tydligast på kort och medellång sikt, men signifikant också på lång sikt.

Om du önskar att lära dig ännu mer..

 

Trendbibeln är skriven av forskningschef Geir Linløkken under 2016. Forskningsteamet bakom Trendbibeln består av seniorforskarna Asbjørn Taugbøl och Fredrik Tyvand, samt Linløkken själv.

Trendbibeln - startsida

Investtech har arbetat med forskning inom behavioural finance, teknisk och kvantitativ aktieanalys sedan 1997. Företaget har utvecklat ett analyssystem som bland annat identifierar trender, stöd och motstånd, formationer och volymmönster i aktiekurser, och ger köp- och sälj-rekommendationer baserat på detta. Investtech gör omfattande användning av avancerade matematiska algoritmer och tunga statistiska metoder i sina dataprogram och internetbaserade abonnemangstjänster.

Mer om Investtechs forskning

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK