Trendbibeln

Forskningsresultat – signalkraft över tid

Aktier med köpsignaler från stigande trender har givit allra bäst avkastning de första en till två månaderna efter signalerna. Avkastningen är fortsatt god, också i förhållande till börsens utveckling, i runt ett halvår efter signalerna.

Forskningsresultat – signalkraft över tid

Hur länge efter att en signal är utlöst kommer signalen gälla? Kommer meravkastningen efter köpsignalen från trender den första veckan eller månaden, eller kommer sådana aktier prestera bättre än börsen också ett halvår efter signalerna?

Figur 1: Medellånga signaler, kursutveckling nästa år. Genomsnittlig kursutveckling för aktier med stigande och fallande trender i Investtechs medellånga tekniska grafer.
 

Avkastning per dag, i olika perioder efter signal
Dag -22 -10 -1 0 1 5 10 22 35 50 66 100 150 200 250
Köpsignaler   0,16 0,20 0,39 0,06 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05
Säljsignaler   -0,22 -0,24 -0,39 -0,05 0,00 -0,01 -0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03
Index   0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06

Tabellen visar genomsnittlig avkastning per dag efter signal för aktier som på dag noll (signaldagen) har legat i stigande respektive fallande trender på Investtech medellånga tekniska grafer. Talen är beräknade som balanserat genomsnitt av de fyra nordiska börserna, visas i graferna ovan.

Vi koncentrerar oss på stigande trender och köpsignalerna. Från tabellen ser vi att avkastningen från dag -1 till dag 0, alltså dagen aktien först gick in i en stigande trend*, var 0,39 procent. Med andra ord var det en stor uppgång denna dag, sett i förhållande till genomsnittliga ändringar för aktien. Dagen efter köpsignalen steg aktien i snitt 0,06 procent. Fram till 35 dagar efter signalen steg aktierna med 0,08 procent per dag i snitt. Därefter steg de med 0,07 procent per dag fram till dag 66, motsvarande cirka tre månader, och med 0,06 procent per dag fram till dag 200.

Både graferna och tabellerna visar att aktierna stiger något mer per dag de första en till två månaderna efter signalerna, men att uppgången fortsatt är god så länge som ett år efter signalerna. I förhållande till börsens utveckling, har aktier med köpsignaler givit meravkastning mot börsen i runt ett halvår efter signalerna.

Säljsignalerna har givit underavkastning mot börsen under hela tolvmånadersperioden vi skapat statistik för. Den dagliga underavkastningen är störst den första månaden, men hög ända fram till 200 dagar efter signalerna.

Vi har sett på prediktionskraft över tid efter signaler från aktier i stigande trender på medellång sikt. En visuell inspektion av avkastningsgrafer för andra typer av signaler och från chart på andra tidshorisonter visar liknande resultat. En generell konklusion kan därmed vara att signalerna verkar ha god prediktionskraft de första tre till sex månaderna.

*Här ingår både den allra första dagen en aktie gick in i en stigande trend, men också nya signaler efter 21 dagar eller längre, om aktien fortsatt låg inne i samma stigande trend. Aktier som gick in och ut från trenden behövde minst 21 dagars ‘paus’ för att det skulle registreras en ny köpsignal för samma aktie.

 

Trendbibeln är skriven av forskningschef Geir Linløkken under 2016. Forskningsteamet bakom Trendbibeln består av seniorforskarna Asbjørn Taugbøl och Fredrik Tyvand, samt Linløkken själv.

Trendbibeln - startsida

Investtech har arbetat med forskning inom behavioural finance, teknisk och kvantitativ aktieanalys sedan 1997. Företaget har utvecklat ett analyssystem som bland annat identifierar trender, stöd och motstånd, formationer och volymmönster i aktiekurser, och ger köp- och sälj-rekommendationer baserat på detta. Investtech gör omfattande användning av avancerade matematiska algoritmer och tunga statistiska metoder i sina dataprogram och internetbaserade abonnemangstjänster.

Mer om Investtechs forskning

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK