Trendbibeln

Verktyg för identifikation av trender

Varje dag skapar Investtechs datorer analyser på kort, medellång och lång sikt för alla börsnoterade aktier. Den allra bästa trenden, motsvarande trenderna som är underlaget för statistiken i Trendbibeln, tecknas i graferna. Menyvalet Trendsignaler ger en snabb översikt över köp- och säljsignaler från trender.

Verktyg för identifikation av trender

Investtech har arbetat med forskning inom behavioural finance och teknisk och kvantitativ aktieanalys sedan 1997. Företaget har utvecklat ett analyssystem som bland annat identifierar trender, stöd och motstånd, formationer och volymmönster i aktiekurser, och ger köp- och säljrekommendationer baserat på detta. Investtech gör omfattande användning av avancerade matematiska algoritmer och tunga tekniska metoder i sina datorprogram och internetbaserade abonnemangstjänster.

Varje dag skapar Investtechs datorer analyser på kort, medellång och lång sikt för alla börsnoterade aktier. Den allra bästa trenden, motsvarande trenderna som är underlaget för statistiken i Trendbibeln, tecknas i graferna. Investtechs abonnenter får enkelt översikt över trendstatus på sina egna aktier, och kan snabbt söka upp analyser av godtyckliga aktier.

Investtech har flera verktyg för sortering och ranking av aktier, utvecklat för att finna goda köpkandidater och för aktieval till egna portföljer. Ett av de viktigaste verktygen är Trendsignaler, där man får översikt över vilka aktier som exempelvis nu ligger i stigande trender eller har brutit upp.

Önskar du konkreta förslag från Investtech analytiker? Som abonnent hos Investtech, får du varje dag en Morgonrapport med Dagens case och analys av andra aktier baserat på tekniska och kvantitativa förhållanden. Varje vecka uppdateras Investtechs Modellportföljer, och aktierna med bäst uppsida i förhållande till risk på kort sikt valda som Tradingidéer.

Investtech ger varje dag ut ett nyhetsbrev, AnalysNytt, med marknadskommentar och aktieanalyser. AnalysNytt är gratis och skickas ut i god tid före börsöppning.

Trendbibeln är skriven av forskningschef Geir Linløkken under 2016. Forskningsteamet bakom Trendbibeln består av seniorforskarna Asbjørn Taugbøl och Fredrik Tyvand, samt Linløkken själv.

Trendbibeln - startsida

Investtech har arbetat med forskning inom behavioural finance, teknisk och kvantitativ aktieanalys sedan 1997. Företaget har utvecklat ett analyssystem som bland annat identifierar trender, stöd och motstånd, formationer och volymmönster i aktiekurser, och ger köp- och sälj-rekommendationer baserat på detta. Investtech gör omfattande användning av avancerade matematiska algoritmer och tunga statistiska metoder i sina dataprogram och internetbaserade abonnemangstjänster.

Mer om Investtechs forskning

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK