Dagens case 2000-2018. Resultater

Publisert 18.09.2018

Investtech har publisert dagens case till våra abonnenter seden år 2000. Varje dag i 18 år har vi i Norge och Sverige valt ut en aktie med konkret rekommendation om att köpa eller sälja. Vi ser på hur rekommendationerna gått.

Tabellen visar absolut avkastning på aktier som är publicerade som dagens case på Investtechs hemsidor från uppstarten 2000 till 1 juni 2018. Avkastning är beräknad fram till 1 september 2018.

Rekommendation Antal Dag Vecka Månad Kvartal
Sälj 259 -0,6 -0,5 -0,5 -2,1
Svag sälj 130 0,0 -0,5 -0,6 -0,6
Neutral 432 0,5 0,3 -0,8 0,0
Svag köp 1234 0,7 1,1 2,3 5,0
Köp 6756 0,5 0,9 2,4 5,0

Sammantaget hade vi 8811 dagens case-rekommendationer under perioden, 4373 i Sverige och 4438 i Norge. Av dessa var 6756, motsvarande 77 procent, rena köprekommendationer. I genomsnitt steg dessa aktier med 2,4 procent den kommande månaden och 5,0 procent de kommande tre månaderna.

Også avkastning relativt til børsen, mätt med Hovedindeksen, har varit stark. Grafen nedan visar absolut och relativ avkastning för Investtechs köpcase.

Avkastning på Investtechs dagens case köprekommendation för Oslo Børs och Stockholmsbörsen 2000 til 2018.

Avkastning på Investtechs dagens case köprekommendation för Oslo Børs och Stockholmsbörsen 2000 till 2018. Absolut och relativt mot referensindexets utveckling.

Resultaten på Investtechs caserekommendationer anses starka. Köpcasen har stigit i värde, både absolut och relativt sett, och säljcasen har fallit i värde. Det är ett stort antal stickprov som ligger till grund, så signifikansen anses hög.

Dagens case anses som en viktig del av Investtechs abonnemangstjänst. Målet är varje dag att presentera en aktie där våra kunder kan göra goda investeringar. Dagens case presenteras på hemsidan för abonnenter i god tid före börsöppning i Norge och Sverige.

Resultat Sverige: Läs hela rapporten med detaljer och diskussion av resultaten här.

Resultat Norge: Läs hela rapporten med detaljer och diskussion av resultaten här.

 

Skrivet av

Geir Linløkken
Forsknings- och analyschef
Investtech

Var hittar jag Dagens case?

För att få tillgång till Investtechs dagens case, måste du vara abonnent hos Investtech. Dagens case finns i vänstermenyn, eller i Dagens case-boxen på startsidan efter inloggning.

Inne på dagens case-sida får du översikt av de senaste tio dagens case genom att klicka på Tidigare Case överst till höger på sidan.

Interessert i detaljene?

Läs hela rapporten med flera detaljer och diskussion av resultaten här.

"Investtech analyserar psykologin i marknaden och ger dig konkreta tradingförslag varje dag."

Espen Grönstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK