Resultat från kortsiktiga dubbelbotten- och dubbeltopp-formationer motsäger teknisk analys-teori

Publicerad 2017-06-15

Aktierna med köpsignaler från kortsiktiga dubbelbotten-formationer utvecklades i snitt svagare än genomsnittligt referensindex efter signalerna. Aktierna med säljsignaler från kortsiktiga dubbeltopp-formationer utvecklades i snitt starkare än genomsnittligt referensindex efter signalerna. Det visar en forskningsrapport från Investtech baserad på 11 års data från Stockholmsbörsen.

En dubbeltopp-formation är en toppformation som markerar slutet på en uppgångsperiod. Formationen består av två toppar som är ungefär lika breda och höga, se figur 1. Säljsignal från en dubbeltopp-formation signalerar att pessimismen hos investerarna är ökande och att aktien inleder en fallande trend. Dubbeltopp-formationer används särskilt för att förutse vändningar i långsiktiga marknadstrender men också på kortare sikt.

Formationen finns i en omvänd version, dubbelbotten-formation, se figur 2. Det är en bottenformation som markerar slutet på en nedgångsperiod. Köpsignal från en dubbelbotten-formation signalerar att optimismen hos investerarna är ökande och att aktien inleder en stigande trend.

Dobbel bunn-formasjon selg

Figur 1: Säljsignal från dubbeltopp-formation.

Dobbel bunn-formasjon kjøp

Figur 2: Köpsignal från dubbelbotten-formation.

 

Inom teknisk analys säger vi att brott ned från en dubbeltopp-formation utlöser en säljsignal. Motsvarande utlöser ett brott upp en köpsignal. Investtechs forskningschef Geir Linlökken har analyserat hur aktiekursen utvecklas efter köp- respektive säljsignaler från sådana formationer på Stockholmsbörsen.

Totalt identifierade Investtechs datorer 1003 köpsignaler från dubbelbotten-formationer och 1361 säljsignaler från dubbeltopp-formationer i aktier på Stockholmsbörsen under perioden 2003 till 2014.

Figur 3: Kursutveckling köp- och säljsignaler från huvudskuldra-formationer på Stockholmsbörsen identifierade av Investtechs automatiska algoritmer i kortsiktiga kursgrafer. Klicka på figuren för större version.

Grafen visar genomsnittlig kursutveckling efter köp- och säljsignaler från dubbelbotten- och dubbeltopp-formationer. Signalerna utlöses på dag noll. 66 handelsdagar motsvarar cirka tre kalendermånader. Den blåa kurvan är köpsignaler. Den röda kurvan är säljsignaler. Det färgade området är standardavvikelsen. Den svarta linjen är referensindex.

Figur 3 visar at vi har fått resultat som motsäger vad teknisk analys-teori säger. Säljsignalerna har givit en kursuppgång och meravkastning mot referensindexet. Köpsignalerna har givit en underavkastning mot referensindexet. Statistiska förhållanden indikerar tillräcklig signifikans för att teorin kan anses motbevisad.

Vi understryker att resultaten gäller för kortsiktiga formationer identifierade på Investtechs kortsiktiga kursgrafer. För långsiktiga formationer har vi resultat som väl bekräftar teorin.

Du hittar fler resultat och detaljer i forskningsrapporten. Klicka här för att läsa forskningsrapporten.

Keywords: Buy signal,dubbelbotten-formation,dubbeltopp-formation,Köpsignal,Säljsignal,Sell signal,statistics,statistik,Stockholmsbørsen.

Skrivet av

Geir Linløkken
Forsknings- och analyschef
Investtech

"Investtech analyserar psykologin i marknaden och ger dig konkreta tradingförslag varje dag."

Espen Grönstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK