Statistik dubbeltopp- och dubbelbotten-formation Stockholmsbörsen 2003-2014

Publicerad 2015-02-06

Långsiktiga köpsignaler från dubbelbotten-formationer har i genomsnitt stigit 4,8% de följande tre månaderna. Säljsignaler från långsiktiga dubbeltopp-formationer har i genomsnitt fallit 2,2% de följande tre månaderna. Det visar en forskningsrapport från Investtech baserad på 11 års data från Stockholmsbörsen.

En dubbeltopp-formation är en toppformation som markerar slutet på en uppgångsperiod. Formationen består av två toppar som är ungefär lika breda och höga, se figur 1. Säljsignal från en dubbeltopp-formation signalerar att pessimismen hos investerarna är ökande och att aktien inleder en fallande trend. Dubbeltopp-formationer används särskilt för att förutse vändningar i långsiktiga marknadstrender men också på kortare sikt.

Formationen finns i en omvänd version, dubbelbotten-formation, se figur 2. Det är en bottenformation som markerar slutet på en nedgångsperiod. Köpsignal från en dubbelbotten-formation signalerar att optimismen hos investerarna är ökande och att aktien inleder en stigande trend.

Dobbel bunn-formasjon selg

Figur 1: Säljsignal från dubbeltopp-formation.

Dobbel bunn-formasjon kjøp

Figur 2: Köpsignal från dubbelbotten-formation.

Inom teknisk analys säger vi att brott ned från en dubbeltopp-formation utlöser en säljsignal. Motsvarande utlöser ett brott upp en köpsignal.

Forskningschef Geir Linlökken har analyserat hur aktiekursen utvecklats efter sådana köp- respektive säljsignaler på Stockholmsbörsen under 11 år från 2003 till 2014.

Totalt identifierade Investtechs datorer 211 köpsignaler och 211 säljsignaler under den perioden.

Figur 3: Kursutveckling köp- och säljsignaler dubbelbotten- och dubbeltopp-formationer på Stockholmsbörsen identifierade av Investtechs automatiska algoritmer på långsiktiga kursgrafer. Klicka på figuren för större bild.

Grafen visar genomsnittlig kursutveckling från signalen till och med 66 handelsdagar efter signalen, vilket motsvarar ungefär tre månader. Signalen utlöses på dag 0. Den blåa kurvan är köpsignaler och den röda är säljsignaler. Det färgade fältet omkring anger standardavvikelsen för beräkningarna. Den svarta linjen är referensindex.

Aktier som gav köpsignal steg i genomsnitt med 4,8 procent efter tre månader. Aktier som gav säljsignal föll i genomsnitt med 2,2 procent.

Statistiken bygger på relativt lite dataunderlag. Resultaten från Norge pekar i samma riktning men är starkare för köpsignaler och svagare för säljsignaler. Vi ser därför behov för att göra fler undersökningar.

Du hittar fler resultat och detaljer i forskningsrapporten. Klicka här för att läsa forskningsrapporten.

 

Keywords: dubbelbotten,dubbeltopp,Köpsignal,Säljsignal,statistik,Stockholmsbørsen.

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK