Medellångsiktiga huvudskuldra-formationer har liten prediktionskraft

Publicerad 2017-01-30

Huvudskuldra-formationer på medellånga grafer har liten prediktionskraft. Det visar en forskningsrapport från Investtech baserad på 11 års data från Stockholmsbörsen.

En huvudskuldra-formation är en toppformation som markerar slutet på en uppgångsperiod. Formationen består av en vänsterskuldra, ett huvud och en högerskuldra som binds samman av en halslinje, se figur 1. När en huvudskuldra-formation bildas speglar det att pessimismen hos investerare är stigande och att aktien inleder en fallande trend. Många räknar sådana formationer som några av de mest pålitliga signalerna inom teknisk analys. De används särskilt för att förutse vändningar i långsiktiga marknadstrender men även på kortare sikt.

Formationen finns även i en motsatt version, omvänd huvudskuldra-formation, se figur 2. Det är en bottenformation som markerar slutet på en nedgångsperiod. En omvänd huvudskuldra-formation signalerar att optimismen hos investerarna är ökande och att aktien inleder en stigande trend.

Omvendt-hode-og-skuldre-formasjon selg

Figur 1: Säljsignal huvudskuldra-formation.

Omvendt-hode-og-skuldre-formasjon kjøp

Figur 2: Köpsignal omvänd huvudskuldra-formation.

Med teknisk analys-terminologi säger vi att ett brott ned genom halslinjen utlöser en säljsignal. Motsvarande utlöser ett brott upp från en omvänd huvudskuldra-formation en köpsignal. Investtechs forskningschef Geir Linlökken har analyserat hur aktiekursen utvecklas efter köp- respektive säljsignaler från sådana formationer på Stockholmsbörsen.

Totalt identifierade Investtechs datorer 507 köpsignaler från omvänd huvudskuldra-formationer och 680 säljsignaler från huvudskuldra-formationer i aktier på Stockholmsbörsen under perioden 2003 till 2014.

Figur 3: Kursutveckling köp- och säljsignaler från huvudskuldra-formationer på Stockholmsbörsen identifierade av Investtechs automatiska algoritmer i medellångsiktiga kursgrafer. Klicka på figuren för större version.

Grafen visar genomsnittlig kursutveckling efter köp- och säljsignaler från huvudskuldra-formationer. Signalerna utlöses på dag noll. 66 handelsdagar motsvarar cirka tre kalendermånader. Den blåa kurvan är köpsignaler. Den röda kurvan är säljsignaler. Det färgade området är standardavvikelsen. Den svarta linjen är referensindex.

Aktier som gav köpsignal steg i genomsnitt med 5,8 procent efter tre månader. Aktier som gav säljsignal steg i genomsnitt med 3,0 procent. Jämfört med den genomsnittliga börsutvecklingen under den perioden gick aktier som gav köpsignal 1,7 procentenheter bättre än börsen medan aktier som gav säljsignal gick 1,0 procentenheter sämre.

Du hittar fler resultat och detaljer i forskningsrapporten. Klicka här för att läsa forskningsrapporten.

Keywords: Buy signal,huvudskuldra-formation,Köpsignal,Omvänd huvudskuldra-formation,Säljsignal,Sell signal,statistics,statistik,Stockholmsbørsen.

Skrivet av

Geir Linløkken
Forsknings- och analyschef
Investtech

"Investtech analyserar psykologin i marknaden och ger dig konkreta tradingförslag varje dag."

Espen Grönstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK