Statistik huvudskuldra-formationer Stockholmsbörsen 2003-2014

Forskningsresultat Investtech, 18 december 2014.

Aktier med långsiktiga köpsignaler från omvänd huvudskuldra-formationer steg i genomsnitt med 5,0% under de följande tre månaderna. Aktier med säljsignal från långsiktiga huvudskuldra-formationer steg i genomsnitt med 0,2% under de följande tre månaderna. Det visar en forskningsrapport från Investtech baserad på 11 års data från Stockholmsbörsen.

En huvudskuldra-formation är en toppformation som markerar slutet på en uppgångsperiod. Formationen består av en vänsterskuldra, ett huvud och en högerskuldra som binds samman av en halslinje, se figur 1. När en huvudskuldra-formation bildas speglar det att pessimismen hos investerare är stigande och att aktien inleder en fallande trend. Många räknar sådana formationer som några av de mest pålitliga signalerna inom teknisk analys. De används särskilt för att förutse vändningar i långsiktiga marknadstrender men även på kortare sikt.

Formationen finns även i en motsatt version, omvänd huvudskuldra-formation, se figur 2. Det är en bottenformation som markerar slutet på en nedgångsperiod. En omvänd huvudskuldra-formation signaliserar att optimismen hos investerarna är ökande och att aktien inleder en stigande trend.

Omvendt-hode-og-skuldre-formasjon selg

Figur 1: Säljsignal huvudskuldra-formation.

Omvendt-hode-og-skuldre-formasjon kjøp

Figur 2: Köpsignal omvänd huvudskuldra-formation.

Med teknisk analys-terminologi säger vi att ett brott ned genom halslinjen utlöser en säljsignal. Motsvarande utlöser ett brott upp från en omvänd huvudskuldra-formation en köpsignal.

Forskningschef Geir Linlökken i Investtech har undersökt vilka kursrörelser som följde efter sådana köp- och säljsignaler på Stockholmsbörsen under en period på 11 år från 2003 till 2014.

Totalt identifierade Investtechs datamaskiner 152 köpsignaler och 231 säljsignaler under den perioden.

Figur 3: Kursutveckling köp- och säljsignaler från huvudskuldra-formationer på Stockholmsbörsen identifierade av Investtechs automatiska algoritmer i långsiktiga kursgrafer. Klicka på figuren för större version.

Grafen visar genomsnittlig kursutveckling efter köp- och säljsignaler från huvudskuldra-formationer. Signalerna utlöses på dag 0. 66 handelsdagar motsvarar cirka tre kalendermånader. Den blåa kurvan är köpsignaler. Den röda kurvan är säljsignaler. Det färgade området är standardavvikelsen. Den svarta linjen är referensindex.

Aktier med köpsignaler steg i genomsnitt efter tre månader med 5,0%, medan säljsignaler steg 0,2%. Referensindex steg en genomsnittlig tremånadersperiod med 4,0%.

Resultaten från motsvarande undersökning för Norge pekar i samma riktning men aktier med köpsignaler steg mer och aktier med säljsignaler föll mer. Statistiken både i Sverige och Norge bygger dock på relativt lite dataunderlag. Vi ser därför behov för att göra fler undersökningar också på andra kursformationer som signalerar långsiktig trendvändning.

Du hittar fler resultat och detaljer i forskningsrapporten.
Klicka här för att läsa forskningsrapporten.

 

Keywords: Buy signal,huvudskuldra-formation,Köpsignal,Omvänd huvudskuldra-formation,Säljsignal,Sell signal,statistics,statistik,Stockholmsbørsen.

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK