Statistik kortsiktiga rektangelformationer Stockholmsbörsen 2003-2014

Publicerad 2017-05-02

Aktier med kortsiktiga köpsignaler steg i genomsnitt nästan dubbelt så mycket som referensindex den första månaden efter signal, med en uppgång på 2,4 procent, och fortsatte att ge meravkastning de två efterföljande månaderna. Aktier med säljsignaler presterade klart svagare än börsen, både på en och tre månaders sikt. Det visar en forskningsrapport från Investtech baserad på 11 års data från Stockholmsbörsen.

Ett viktigt område inom teknisk analys är identifikation av geometriska kursformationer i aktiekursen. Tanken är att formationerna beskriver det psykologiska tillståndet hos investerarna, om de framöver är villiga att köpa eller sälja aktier, och därmed indikerar den fortsatta riktningen på kursen. Rektangel-formationer är en typ av sådana formationer.

När en rektangel-formation utvecklas, speglar det att investerarna är osäkra på den fortsatta riktningen för aktien. Kursen går i sidled mellan stöd och motstånd.

Rektangelformasjon kjøp

Figur 1: Köpsignal från rektangel-formation.

Rektangelformasjon selg

Figur 2: Säljsignal från rektangel-formation.

Inom teknisk analys säger vi att brott ned från en rektangel-formation utlöser en säljsignal. Motsvarande utlöser ett brott upp en köpsignal.

Forskningschef Geir Linlökken har analyserat hur aktiekursen utvecklats efter köp- respektive säljsignaler från kortsiktiga rektangel-formationer på Stockholmsbörsen under 11 år från 2003 till 2014.

Totalt identifierade Investtechs datorer 1887 köpsignaler och 1425 säljsignaler under den perioden.

Figur 3: Kursutveckling efter köp- och säljsignaler från rektangel-formationer på Stockholmsbörsen identifierade av Investtechs automatiska algoritmer på kortsiktiga kursgrafer. Klicka på figuren för större bild.

Grafen visar genomsnittlig kursutveckling från signalen till och med 66 handelsdagar efter signalen, vilket motsvarar ungefär tre månader. Signalen utlöses på dag 0. Den blåa kurvan är köpsignaler och den röda är säljsignaler. Det färgade fältet omkring anger standardavvikelsen för beräkningarna. Den svarta linjen är referensindex.

Köpsignalerna gav en genomsnittlig avkastning på 5,9% kommande tre månader, medan säljsignalerna gav en avkastning på 4,1%. Relativt till genomsnittlig kursutveckling på för referensindex, gav köpsignalerna en meravkastning på 2,1 procentenheter, medan säljsignalerna gav en meravkastning på 0,3 procentenheter.

Tidperioden för undersökningen är relativt lång, kvalitén på underlagsdata anses god och algoritmerna som använts är helautomatiska och de anses kunna identifiera endast reella rektanglar. De statistiska förhållandena antyder samlat god signifikans för positiv kursutveckling efter köpsignalerna.

Du hittar fler resultat och detaljer i forskningsrapporten. Klicka här för att läsa forskningsrapporten.

 

Keywords: Köpsignal,kort sikt,Rektangel-formation,Säljsignal,statistik,Stockholmsbørsen.

Skrivet av

Geir Linløkken
Forsknings- och analyschef
Investtech

"Investtech analyserar psykologin i marknaden och ger dig konkreta tradingförslag varje dag."

Espen Grönstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK