Statistik långsiktiga rektangelformationer Stockholmsbörsen 2003-2014

Publicerad 2017-01-23

Aktier med långsiktiga köpsignaler från rektangel-formationer har i genomsnitt stigit 5,9% de efterföljande tre månaderna. Aktier med säljsignaler från långsiktiga rektangel-formationer har i genomsnitt fallit 3,3% de efterföljande tre månaderna. Det visar en forskningsrapport från Investtech baserad på 11 års data från Stockholmsbörsen.

Ett viktigt område inom teknisk analys är identifikation av geometriska kursformationer i aktiekursen. Tanken är att formationerna beskriver det psykologiska tillståndet hos investerarna, om de framöver är villiga att köpa eller sälja aktier, och därmed indikerar den fortsatta riktningen på kursen. Rektangel-formationer är en typ av sådana formationer.

När en rektangel-formation utvecklas, speglar det att investerarna är osäkra på den fortsatta riktningen för aktien. Kursen går i sidled mellan stöd och motstånd.

Rektangelformasjon kjøp

Figur 1: Köpsignal från rektangel-formation.

Rektangelformasjon selg

Figur 2: Säljsignal från rektangel-formation.

Inom teknisk analys säger vi att brott ned från en rektangel-formation utlöser en säljsignal. Motsvarande utlöser ett brott upp en köpsignal.

Forskningschef Geir Linlökken har analyserat hur aktiekursen utvecklats efter köp- respektive säljsignaler från långsiktiga rektangel-formationer på Stockholmsbörsen under 11 år från 2003 till 2014.

Totalt identifierade Investtechs datorer 361 köpsignaler och 185 säljsignaler under den perioden.

Figur 3: Kursutveckling efter köp- och säljsignaler från rektangel-formationer på Stockholmsbörsen identifierade av Investtechs automatiska algoritmer på långsiktiga kursgrafer. Klicka på figuren för större bild.

Grafen visar genomsnittlig kursutveckling från signalen till och med 66 handelsdagar efter signalen, vilket motsvarar ungefär tre månader. Signalen utlöses på dag 0. Den blåa kurvan är köpsignaler och den röda är säljsignaler. Det färgade fältet omkring anger standardavvikelsen för beräkningarna. Den svarta linjen är referensindex.

Aktier som gav köpsignal steg i genomsnitt med 5,9 procent efter tre månader. Aktier som gav säljsignal föll i genomsnitt med 3,3 procent.

Vi har relativt få observationer i datagrundlaget, vilket skapar osäkerhet i beräkningarna. Resultat från Oslobörsen pekar dock i samma riktning och indikerar att signaler långsiktiga rektangel-formationer kan vara lämpliga som beslutsstöd vid val av aktier man ska investera i om man har en investeringshorisont på 3-12 månader.

Du hittar fler resultat och detaljer i forskningsrapporten. Klicka här för att läsa forskningsrapporten.

 

Keywords: Köpsignal,Lang sikt,Rektangel-formation,Säljsignal,statistik,Stockholmsbørsen.

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK