Min favoritindikator är Rektangel

Av VD Espen Grönstad

Rektangel-formation (REC)

Min favoritindikator är rektangel-formationen. Det är en kortsiktig formation och den omtalas i teorin som en fortsättningsformation. Den signalerar fortsatt riktning för aktien och kan identifieras ensamt eller i kombination med trend. Rektangel-formationen visar en mindre osäkerhet bland investerarna. Köpare och säljare flyttar aktien i sidled. Utbud- och efterfrågekurvan är konstant i väntan på ny information. När aktien bryter tidigare toppar eller bottnar indikerar det förväntningar på den fortsatta riktningen och ger goda tradingmöjligheter. Höjden i formationen speglar hur stor osäkerheten varit under kampen mellan optimister och pessimister och ger oss en målkurs. Formationen är därför enkel att förstå och ger en fundamental trygghet.

 

 

recBuyB_NOR

 

Strategi – köp istället för att blanka

Det långsiktiga värdeskapandet i aktiemarknaden är bättre för en köp och behåll-strategi än en blankningstrategi, som också ökar risken för en normal investerare. Det är en viktig grund för att lägga större vikt på köpsignaler än säljsignaler. Våra statistiska analyser visar också att köpsignaler från rektanglar ger god meravkastning över tid. I perioden 1996-2008  identifierade vi 1 088 köpsignaler från rektanglar på Oslo Börs. 67 procent av aktierna nådde målkursen inom formationens tidslängd. Motsvarande resultat blev nåddes också på den nederländska börsen i perioden 1996-2004. Det ger stöd till algoritmerna som identifierar rektanglarna och öppnar möjligheten för att algoritmerna kan användas på fler marknader. Rapporten för Oslo Börs visade också att det gav högre avkastning att köp och behålla aktien under formationens tidslängd än att sälja vid målkursen eller att köpa index. Index gav 1996-2004 en årsavkastning på 5,9 procent. Sälj vid målkursen gav en årsavkastning på 7,1 procent. Sälj efter formationens tidslängd gav en årsavkastning på hela 27,4 procent. Det är ett starkt resultat och gör rektangel-formationen till min favorit. I tillägg ger volymbalansen, trendriktning och marknaden generellt stöd genom att underbygga sannolikheten för uppgång. Forskningsrapporten inkluderar inte detta men det är viktigt att värdera sin egen risk, tidshorisont och personliga investeringsmål.

Strategi:

-          Köp på signal (pil upp)

-          Värdera likviditet och risk

-          Positiv volymbalans (VolBal)

-          Positiv insiderscore stärker signalen

-          Sätt förhandsdefinierat target cirka 1L

-          Använd stop loss i enlighet med riskstrategi

Exempel:

FavorittEG1

 

 

 

 

Skrivet avEspen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech

"Investtech analyserar psykologin i marknaden och ger dig konkreta tradingförslag varje dag."

Espen Grönstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK