Investtech-forskning: Köpsignaler från kortsiktiga dubbelbotten-formationer går emot etablerad teknisk analys-teori.

Publicerad 2019-12-19

Geometriska kursformationer, såsom dubbelbotten- och dubbeltopp-formationer, används inom teknisk aktieanalys för att prediktera framtida kursutveckling. Nya forskningsresultat från Investtech visar att köpsignaler från kortsiktiga dubbelbotten-formationer statistiskt går emot etablerat teknisk analys-teori, och har faktiskt varit bra säljsignaler. Signaler från långsiktiga dubbelbotten-formationer har, i linje med teorin, varit bra köpsignaler.

Ett viktigt område inom teknisk analys är identifiering av geometriska kursformationer i aktiekurser. Tanken är att dessa beskriver det psykologiska tillståndet hos investerarna, om de framöver är benägna att köpa eller sälja aktier, och därmed indikerar den kommande kursriktningen. Dubbelbotten-formationer är en typ av sådana signaler.

En dubbelbotten-formation är en bottenformation som markerar slutet på en nedgångsperiod. När en dubbelbotten-formation formas, återspeglar det att optimismen hos investerarna är ökande och att aktien inleder en stigande trend. Dubbelbotten-formationer används särskilt för att förutse vändningar i långsiktiga marknadstrender, men används också på kortare sikt.

Investtechs algoritmer identifierar sådana formationer åt dig. I våra kursgrafer anges dubbelbotten-formationer med beteckningen DB och en grön pil uppåt för köpsignaler. Pilen anger teoretiskt kursmål. Ett aktuellt exempel från Investtechs analyser är BioGaia B, som gav köpsignal från dubbelbotten-formation på kort sikt den 13 december.

Figur 1: BioGaia B (BIOGB.ST) Senaste slutkurs: 413.50 (-1.50), 18 dec 2019

Våra abonnenter kan hitta aktier med sådana köpsignaler bland annat med verktyget Signaler.

Vi önskade att se vilka statistiska resultat sådana köpsignaler har givit, och studerade därför avkastningen på norska, svenska, danska och finska aktier efter köp- och säljsignaler från dubbelbotten- och dubbeltopp-formationer identifierade i Investtechs kursdiagram på kort sikt, medellång sikt och lång sikt. Vi hade upp till 23 år med data, från 1996 till 2018.

Grafer nedan visar genomsnittlig kursutveckling efter köpsignaler från dubbelbotten-formationer identifierade i Investtechs kortsiktiga kursgrafer. Signalerna utlöses på dag 0, och vi har följt utvecklingen fram till dag 66. Endast dagar då börsen är öppen ingår, så att 66 dagar motsvarar cirka tre månader. Den tjocka blå kurvan visar utvecklingen för aktier med köpsignaler. Det skuggade området anger standardavvikelsen till beräkningarna. Den smala blå kurvan visar utvecklingen för referensindexet under perioden vi mätte utvecklingen för aktierna med köpsignaler.

Figur 2: Avkastning efter köpsignaler från dubbelbotten-formasjoner, kort sikt. Norden samlat.

Köpsignaler från dubbelbotten-formationer på kort sikt har givit en meravkastning på -0,7 procentenheter efter en månad, motsvarande en annualiserad meravkastning på -8,3 procentenheter.

Köpsignaler från dubbelbotten-formationer på medellång sikt har givit en meravkastning på 0,0 procentenheter efter tre månader, motsvarande en annualiserad meravkastning på 0,2 procentenheter. Skillnaden mot referensindexet är liten, och signalerna anses ha låg signalstyrka på medellång sikt.

På lång sikt har köpsignaler från dubbelbotten-formationer givit en meravkastning på 1,6 procentenheter efter tre månader, motsvarande en annualiserad meravkastning på 7,1 procentenheter. T-värde efter 66 dagar var emellertid 1,4, något som är för lite för att säga att signalaktierna har givit en statistiskt signifikant meravkastning mot index, jämfört med referensindexet under samma period.

Köpsignal från kortsiktiga dubbelbotten-formationer kan alltså ge utmärkta möjligheter att sälja, medan de antagligen med fördel kan förbises i analyssammanhang på medellång sikt. Jämfört med genomsnittet för referensindexet under hela perioden, indikerar köpsignaler från långsiktiga dubbelbotten-formationer en kommande uppgång för signalaktierna, klart bättre än marknaden de kommande 22 dagarna, och svagt bättre de kommande 66 dagarna.

Du hittar fler detaljer och resultat i forskningsrapporterna här (på norska).

Dubbelbotten- och dubbeltopp-formationer, kort sikt

Dubbelbotten- och dubbeltopp-formationer, medellång sikt

Dubbelbotten- och dubbeltopp-formationer, lång sikt

 

 

Keywords: h_PatDbBuy.

Skrivet av

Geir Linløkken
Forsknings- och analyschef
Investtech

"Investtech analyserar psykologin i marknaden och ger dig konkreta tradingförslag varje dag."

Espen Grönstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK