Meravkastning efter köpsignaler från omvänd-huvudskuldra-formation

Publicerad 14 november 2019

Geometriska kursformationer används i teknisk aktieanalys för att prediktera framtida kursutveckling. Nya forskningsresultat från Investtech visar att annualiserad meravkastning efter köpsignaler från omvänd-huvudskuldra-formation på medellång sikt var 13,7 procentenheter under perioden 1996–2018.

Ett viktigt område inom teknisk analys är identifiering av geometriska kursformationer i aktiekurser. Tanken är att dessa beskriver det psykologiska tillståndet hos investerarna, om de framöver är benägna att köpa eller sälja aktier, och därmed indikerar kommande kursriktning. Huvudskuldra-formationer är en typ av sådana formationer.

När en omvänd-huvudskuldra-formation bildas, indikerar det att optimismen ökar hos investerarna och att aktien inleder en stigande trend. Många räknar sådana formationer som någon av de mest pålitliga signalerna inom teknisk analys. De används särskilt för att förutsäga vändningar i långsiktiga marknadstrender, men används också på kortare sikt.

Investtechs algoritmer identifierar sådana formationer åt dig. I våra kursgrafer anges omvänd-huvudskuldra-formationer med beteckningen IHS och en grön pil uppåt för köpsignaler. Pilen anger teoretiskt kursmål. Ett aktuellt exempel från Investtechs analyser är till exempel Boliden, som gav köpsignal från omvänd-huvudskuldra-formation den 4 november.

Figur 1: Boliden (BOL.ST) Senaste slutkurs: 262.30 (-2.40), 13 nov 2019

Våra abonnenter kan hitta aktier med sådana köpsignaler med bland annat verktyget Signaler.

Vi önskade att titta på vilka statistiska resultat sådana köpsignaler givit, och studerade därför avkastningen på norska, svenska, danska och finska aktier efter köp- och säljsignaler från omvänd-huvudskuldra-formationer och huvudskuldra-formationer identifierade i Investtechs kursdiagram på kort, medellång och lång sikt. Vi hade upp till 23 år med data, från 1996 till 2018.

Grafen nedan visar genomsnittlig kursutveckling efter att köpsignaler från omvänd-huvudskuldra-formationer identifierade på Investtechs medellångsiktiga kursgrafer. Signalerna utlöstes dag 0, och vi har följt utvecklingen fram till dag 66. Endast dagar då börsen är öppen ingår, så att 66 dagar motsvarar cirka tre månader. Den tjocka blå kurvan visar hur aktier med köpsignaler utvecklats. Det skuggade området anger standardavvikelsen till beräkningarna. Den smala blå kurvan visar hur referensindexet utvecklat sig under samma period som vi mätte utvecklingen av aktierna med köpsignaler.

Figur 2: Omvänd-huvudskuldra-formationer Norden summerat, medellång sikt, 1996–2018.

Köpsignaler från omvänd-huvudskuldra-formationer på kort sikt har givit en meravkastning på 1,2 procentenheter efter en månad, motsvarande en annualiserad meravkastning på 9,8 procentenheter.

Köpsignaler från omvänd-huvudskuldra-formationer på medellång sikt har givit en meravkastning på 1,2 procentenheter efter tre månader, motsvarande en annualiserad meravkastning på 5,2 procentenheter. Efter 22 dagar (1 månad) är emellertid avkastningen 2,4 procent för signalaktierna, motsvarande 1,0 procentenhet bättre än referensindexet. Det ger en annualiserad meravkastning på 13,7 procentenheter.

På lång sikt har köpsignaler från omvänd-huvudskuldra-formationer givit en meravkastning på 2,4 procentenheter efter tre månader, motsvarande 10,5 procentenheter i annualiserad meravkastning.

Det som verkar mest troligt, med relativt hög statistisk signifikans, är att köpsignaler från omvänd-huvudskuldra-formationer i Investtechs kursdiagram indikerar kommande bra absolutavkastning, och meravkastning mot genomsnittlig börsutveckling.

Du hittar fler detaljer och resultat i forskningsrapporterna här (på norska):

Omvänd/Huvudskuldra-formationer, kort sikt

Omvänd/Huvudskuldra-formationer, medellång sikt

Omvänd/Huvudskuldra-formationer, lång sikt

 

 

 

Keywords: h_PatIhsBuy.

Skrivet av

Geir Linløkken
Forsknings- och analyschef
Investtech

"Investtech analyserar psykologin i marknaden och ger dig konkreta tradingförslag varje dag."

Espen Grönstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK