Insynshandel – signalstatistik Oslobörsen och Stockholmsbörsen 2000 till 2018

Du har inte tillgång till denna tjänst

Din användarnivå: Free
Nödvändig användarnivå: Professional

Keywords: Buy signal,h_InsiderBuy,h_InsiderSell,help topic main report,Innsidehandel,insynsförsäljning,insynshandel,insynsköp,Köpsignal,Oslo,Säljsignal,Sell signal,statistics,statistik,Stockholm.

Skrivet av

Geir Linløkken
Forsknings- och analyschef
Investtech

Konkreta investeringstips:

Aktieval
Med stock picking-verktyget Aktieval kan du hitta aktier som är både tekniskt positiva och fundamentalt billiga.

Insiderhandel
Följ med på insidertransaktionerna i aktierna du äger.

Rekommendationer i ModelportföljenTradingidéerneDagens case och Morgonrapport.
Här används den totala tekniska bilden, med trend, kursformationer, volymutveckling, stöd och motstånd och momentum, samt insynshandel.

Hjälp och utbildning:
Nyhetsarkiv
Investtechs Snabbstartguide
Stockpicking-verktyg

"Investtech analyserar psykologin i marknaden och ger dig konkreta tradingförslag varje dag."

Espen Grönstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK