Stark meravkastning efter köpsignaler från rektangelformationer

Publicerad 2019-10-25

Nya forskningsresultat från Investtech visar att aktier med köpsignaler från rektangelformationer på de nordiska börserna statistiskt kommer ge stark meravkastning. Köpsignaler från rektangelformationer i Investtechs kortsiktiga kursdiagram har givit en annualiserad meravkastning på 16,7 procentenheter under perioden 1996–2018.

Geometriska kursformationer, såsom rektangelformationer, används inom teknisk aktieanalys för att saga något om framtida kursutveckling. Tanken är att dessa formationer beskriver det psykologiska tillståndet hos investerarna, om de framöver är benägna att köpa eller sälja aktier, och därmed indikera kommande kursriktning. Rektangelformationer ä ren typ av sådana formationer, och manga investerare använder detta som en viktig del av beslutsunderlaget vid köp och försäljning av aktier.

När en rektangelformation utvecklas, återspeglar det att investerare är osäkra på den kommande kursriktningen för aktien. Kursen går sidledes mellan en stödnivå och en motståndsnivå. När vi får ett brott upp, speglar det att investerarna har blivit mer optimistiska. Enligt teknisk analysteori ska kursen då stiga minst lika mycket som rektangelns höjd.

Investtechs algoritmer identifierar sådana formationer åt dig. I våra kursgrafer anges rektangelformationer med beteckningen REC och en grön pil upp för köpsignaler. Pilen anger teoretiskt kursmål. Ett aktuellt exempel från Investtechs analyser är Addtech B, som gav köpsignal från rektangelformation den 24 oktober.

Figur 1: Addtech B (ADDTB.ST) Senaste slutkurs: 285.00 (+30.00), 24 okt 2019

Våra abonnenter kan hitta aktier med sådana köpsignaler bland annat med verktyget Signaler.

Vi önskade att titta på vilka statistiska resultat sådana köpsignaler har givit, och studerade därför avkastningen på norska, svenska, danska och finska aktier efter köp- och säljsignaler från rektangelformationer identifierade i Investtechs kursdiagram på kort, medellång och lång sikt. Vi hade upp till 23 år med data, från 1996 till 2018.

Grafen nedan visar genomsnittlig kursutveckling efter köpsignaler från rektangelformationer identifierade i våra kortsiktiga kursgrafer på de nordiska börserna. Kort sikt definieras som en investeringshorisont på 1–6 veckor. Signalerna utlöstes på dag 0, och vi har tittat på utvecklingen fram till dag 22. Endast dagar då börsen är öppen ingår, så att 22 dagar motsvarar cirka en månad framåt i tiden. Den tjocka blå kurvan visar hur aktier med köpsignaler utvecklats. Det skuggade området anger standardavvikelsen till beräkningarna. Den smala blå kurvan visar hur referensindexet utvecklats under samma period som vi mätte utvecklingen för aktierna med köpsignaler.

Figur 2: Köpsignal från rektangelformationer Norge, Sverige, Danmark och Finland summerat, kort sikt, 1996–2018.

Köpsignaler från rektangelformationer på kort sikt har givit en meravkastning på 1,2 procentenheter efter en månad, motsvarande en annualiserad meravkastning på 16,7 procentenheter.

Köpsignaler från rektangelformationer på medellång sikt har givit en meravkastning på 2,3 procentenheter efter tre månader, motsvarande en annualiserad meravkastning på 9,8 procentenheter.

På lång sikt har köpsignaler från rektangelformationer givit en meravkastning på 2,7 procentenheter efter tre månader, motsvarande en annualiserad meravkastning på 11,6 procentenheter.

Forskningen visar att sannolikheten är stor att signaler från rektangelformationer i Investtechs kursdiagram också framöver kommer ge goda indikationer på hur aktier ska utveckla sig. Aktier med köpsignaler från rektangelformationer kommer statistiskt ge stark meravkastning!

Du hittar fler detaljer och resultat i forskningsrapporterna här (på norska):

Rektangleformationer, kort sikt

Rektangelformationer, medellång sikt

Rektangelformationer, lång sikt

 

 

Skrivet av

Geir Linløkken
Forsknings- och analyschef
Investtech

"Investtech analyserar psykologin i marknaden och ger dig konkreta tradingförslag varje dag."

Espen Grönstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK