Aktier i stigande trend har givit meravkastning i Norden

Publicerad 2019-03-15

Aktier med köpsignal från stigande trend har i genomsnitt efter tre månader stigit 4,9 %, medan aktier med säljsignal från fallande trend har stigit 0,6 %. Det visar en forskningsrapport från Investtech baserat på 23 år med data från Oslo Börs och 16 år med data från Sverige, Danmark och Finland.

Trend är en av de allra viktigaste indikatorerna inom teknisk analys. Enligt teknisk analys fortsätter aktier i stigande trend att stiga medan aktier i fallande trend fortsätter att falla. Investtechs forskning visar att det stämmer. Se forskningsrapport längst ned i högerspalten.

För att identifiera en trend, måste man studera kursrörelserna. Kursen rör sig sällan i en rät linje, utan mer som en serie med toppar och bottnar. Om man kan kan dra en rät linje genom två eller flera stigande bottnar, har man stödlinjen i en stigande trend, se figur 1. Därefter drar man en linje parallell med stödlinjen genom de stigande topparna. Den linjen kallas trendens motståndslinje, och stöd- och motståndslinjen utgör tillsammans trenden, se figur 2.

Figur 1. Stödlinje i en stigande trend.

Figur 2. Stigande trend med stödlinje och motståndslinje.

Motsvarande har man en fallande trend om man kan dra en rät linje genom två eller flera fallande toppar, och anpassa en parallell linje till denna genom fallande bottnar.

Många investearre identifierar trender genom att studera grafer och rita in trendliner för hand. En sådan metod har svagheten att den är subjektiv, sådan att man gärna endast ser de trenderna man önskar att se, och som kanske passar ens egna undermedvetna preferenser, samt att den är mycket tidskrävande. Investtech har utvecklat automatiska algoritmer för trendidentifikation. Dessa finner varje dag den "besta" trenden i grafen, där bland annat trendens täthet och antal punkter nära golv och tak ingår som kriterier. I en Investtech-graf på medellång sikt, med 18 månaders historik, värderas cirka 80,000 unika trendalternativ varje dag. Dessa tilldelas en score, och den med högst score blir vald.

Analytiker Asbjørn Taugbøl på Investtech undersökte vilka kursrörelser som har följt köpsignaler och säljsignaler från stigande respektive fallande trender på börserna i Norge, Sverige, Danmark och Finland sedan 1996, 2003, 2005 respektive 2007.

Tillsammans identifierade Investtechs datorer 45 958 köpsignaler och 26 943 säljsignaler under perioden.

Kursutveckling första 66 dagarna (3 månader) efter trendsignaler i Norden:

Trend Sverige.

 

Trend Norge.

 

Trend Danmark.

 

Trend Finland.

 

Graferna visar genomsnittlig kursutveckling efter köp- och säljsignaler från stigande respektive fallande trend. Signalerna utlöstes på dag 0. Endast dagar då börsen är öppen ingår, så att 66 dagar motsvarar cirka tre månader. Köpsignalerna är den blå kurvan och säljsignalerna den röda. Det skuggade området anger standardavvikelsen till beräkningarna. Genomsnittlig referensindexutveckling är den svarta linjen.

Det är ganska entydiga resultat på de fyra marknaderna. På alla marknader ser vi att aktier i stigande trender stiger mer än referensindexet, och att aktier i fallande trender presterar sämre än referensindexet.

Du hittar fler resultat och detaljer i forskningsrapporten som du kan läsa här.

 

Keywords: fallande trend,h_TR,Köpsignal,Norden,Säljsignal,stigande trend,trender.

Skrivet av

Asbjørn Taugbøl
Analytiker
i Investtech

"Investtech analyserar psykologin i marknaden och ger dig konkreta tradingförslag varje dag."

Espen Grönstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK