Köpsignal från stigande trend - en analys

En forskningsrapport från Investtech.com visar att köpsignal från stigande trend har gett god avkastning.

Trender är något av det mest centrala inom teknisk analys. De är visuella och intuitiva och de beskriver i vilken riktning en aktie rör sig i. En stigande trend indikerar en ihållande och ökande optimism bland investererna, ofta som ett resultat av en ström positiva nyheter kring aktien.

Asbjørn Taugbøl och Geir Linlökken på Investtech har gjort ett omfattande forskningsarbete med aktierna på OMX Stockholm under perioden år 2003 till 2009 som utgångspunkt. För varje aktie har det identifierats vilken dag den har gått in i en stigande trend och definierat detta som köpsignal. Tillsammans identifierades 4021 köpsignaler. Därefter har man sett över kursutvecklingen under tiden efter köpsignalen och jämfört med referensindex (OMX Stockholm PI). Motsatt har man också sett över vad som sker när aktien går in i en fallande trend, definierat som en säljsignal. Totalt identifierades 2608 säljsignaler.

- Resultaten är entydiga och mycket intressanta. Aktier med köpsignal från stigande trender har gett konstant goda resultat över tiden, med signifikant överavkastning i förhållande till referensindex, säger Taugbøl.

Forskningsrapporten från Investtech visar att aktier efter köpsignal har en genomsnittlig avkastning efter en månad på 2,5 % och efter 12 månader 17,5%. Börsens snitt ligger på respektive 1,5 % och 9,0 %, vilket ger en meravkastning på 1,7 och 7,7 % efter en respektive 12 månader. Säljsignaler, dvs. aktier som går in i en fallande trend, faller i snitt 0,2 % första månaden. Efter ett år, har aktier i fallande trender i snitt stigit 5,3 %, dvs. 3,9 procentenheter mindre än referensindex.

Bild 1: Bilden visar genomsnittlig kursutveckling för svenska aktier (under perioden år 2003-2009) fem dagar innan signal och ett år efter signal. Den blå kurvan är köpsignaler, den röda kurvan är säljsignaler och den svarta linjen visar genomsnittlig kursutveckling för referensindex under perioden.

Taugbøl understryker att data, som sträcker sig över nästan sju år och som innehåller både positiva och negativa börsår, anses som representativt för en genomsnittlig börsperiod.

I rapporten har det gjorts motsvarande analyser av norska aktier och i dessa har också en given köpsignal en signifikant meravkastning och säljsignalerna en mindreavkastning.

De flesta välfungerande aktiemarknaderna påverkas av de samma mekanismer som de svenska och norska. Speciellt antas centrala psykologiska faktorer som girighet och oro, vara de samma för investerare över hela världen. Det finns därmed ingen grund att tro att de överordnade slutsatserna i denna rapport inte kommer gälla även i andra marknader, avslutar Taugbøl.

Skrivet av

Geir Linløkken
Forsknings- och analyschef
Investtech

"Investtech analyserar psykologin i marknaden och ger dig konkreta tradingförslag varje dag."

Espen Grönstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK